Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ

 


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu

1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6
1.2. Proces starzenia sie………… 21
1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21
1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23
1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25
1.2.4 Zadania szkoly w procesię wychowania dzieci i młodzieży w zakresię kształtowania stosunku do ludzi starych………… 30
1.3. Przeglad badan róznych autorów na temat postaw mlodziezy, oraz doroslego spoleczenstwa wobec starzenia się i starosci………… 31


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Cel i przedmiot badan………… 36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 36
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 39
2.4. Zmienne i ich wskazniki………… 44
2.5. Charakterystyka terenu badan i badanej próby………… 46
2.6 Przeglad badan na temat stosunku dzieci i młodzieży do ludzi starszych………… 46


Rozdzial III
Ludzie starzy, starzenie się w ocenie uczniów gimnazjum.

3.1. Wpływ grupy rówiesniczej na opinie uczniów gimnazjum na temat ludzi starszych i starosci…………50
3.2. Wpływ miejsca zamieszkania i srodowiska w jakim dorastaja uczniowie gimnazjum na ksztaltowanie opinii i pogladów o ludziach starych…………55
3.3. Sposób wychowania mlodziezy, wyniesione normy zachowania i postępowania wobec innych a wpływ na ich pózniejszy stosunek do ludzi starych…………59
3.4. Wiek a postrzeganie problemów osób starszych…………64
3.5. Kontakt z ludzmi starymi czynnikiem warunkujacym postrzeganie tych osób przez mlodziez gimnazjum. …………66
3.6. Wpływ srodowiska rodzinnego, ksztaltu i typu rodziny uczniów gimnazjum na zachowanie młodzieży wobec ludzi starych…………70
3.7. Podsumowanie rozdzialu…………73


Zakończenie…………75
Bibliografia………… 81
Aneksy…………84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>