Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu

1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6
1.2. Proces starzenia sie………… 21
1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21
1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23
1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25
1.2.4 Zadania szkoly w procesię wychowania dzieci i młodzieży w zakresię kształtowania stosunku do ludzi starych………… 30
1.3. Przeglad badan róznych autorów na temat postaw mlodziezy, oraz doroslego spoleczenstwa wobec starzenia się i starosci………… 31


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Cel i przedmiot badan………… 36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 36
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 39
2.4. Zmienne i ich wskazniki………… 44
2.5. Charakterystyka terenu badan i badanej próby………… 46
2.6 Przeglad badan na temat stosunku dzieci i młodzieży do ludzi starszych………… 46


Rozdzial III
Ludzie starzy, starzenie się w ocenie uczniów gimnazjum.

3.1. Wpływ grupy rówiesniczej na opinie uczniów gimnazjum na temat ludzi starszych i starosci…………50
3.2. Wpływ miejsca zamieszkania i srodowiska w jakim dorastaja uczniowie gimnazjum na ksztaltowanie opinii i pogladów o ludziach starych…………55
3.3. Sposób wychowania mlodziezy, wyniesione normy zachowania i postępowania wobec innych a wpływ na ich pózniejszy stosunek do ludzi starych…………59
3.4. Wiek a postrzeganie problemów osób starszych…………64
3.5. Kontakt z ludzmi starymi czynnikiem warunkujacym postrzeganie tych osób przez mlodziez gimnazjum. …………66
3.6. Wpływ srodowiska rodzinnego, ksztaltu i typu rodziny uczniów gimnazjum na zachowanie młodzieży wobec ludzi starych…………70
3.7. Podsumowanie rozdzialu…………73


Zakończenie…………75
Bibliografia………… 81
Aneksy…………84


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>