Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Rozdział 1.
Planowanie zasobów ludzkich………5

Rozdział 2.
Rekrutacja………13

2.1 Selekcja………21
2.2.Dobór………28
2.3.Wprowadzenie pracownika do pracy………30
2.4.Szkolenie i doskonalenie kadr………31
2.5.Ocenianie………42
2.6.Wynagradzanie………52
2.7.Awansowanie, przenoszenie i zwalnianie pracowników……….61


Rozdział 3.
Dział personalny………67

3.1.Organizacja działu personalnego………67
3.2.Zadania nowoczesnego działu personalnego………71
3.3.Komputeryzacja działu personalnego………74


Rozdział 4.
Metodologia badań………76

(na wybranym przykładzie)………76
4.1.Cel, przedmiot i problem badań………76
4.2.Hipoteza robocza………78
4.3.Metody i techniki badań………80
4.4.Wyniki badań………84
4.5.Uwagi końcowe………92

Literatura

Uwaga praca nie zawiera przypisów.

Oceń