Rola ojcowska mezczyzny w perinatalnym i prenatalnym i okresie zycia dziecka.


Wstęp …………4

Rozdzial 1
Rola ojcowska w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka w świetle literatury

1.1 Dojrzewanie do ojcostwa …………5
1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem………… 7
1.3 Obrzed Couvade …………8
1.4 Ojciec a ciaza …………9
1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka …………12
1.6 Poród …………15
1.7 Po porodzie………… 17
1.8 Powrót do domu …………18


Rozdzial 2
Metodologia

2.1 Przedmiot i cel badan………… 21
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………… 21
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 25
2.4 Organizacja i przebieg badan …………28


Rozdzial 3
Rola mezczyzny w opracowaniu teoretycznym i uogólnieniu wyników …………29

3.1 Teren badan…………. 30
3.2 Dane dotyczace respondentów …………30
3.3. Ojciec w okresie prenatalnym …………32
3.4 Ojciec w okresie perinatalnym …………45
3.5 Wywiad z rodzicami …………51


Zakończenie………… 58
Wykaz (spis) tabel………… 59
Wykaz zródel i literatury …………60
Aneksy …………61


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>