Rola opakowania w kreowaniu wizerunku produktu 4.22/5 (36)

5 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I
Charakterystyka pojęć związanych z produktem

1.1. Przegląd definicji związanych z produktem………3
1.2. Elementy produktu i ich funkcje……… 7
1.3. Charakterystyka i klasyfikacje produktów……… 10
1.4. Opakowania a ochrona środowiska………15
1.5. Znakowanie opakowań………16


Rozdział II
Opakowanie jako element marketingu i logistyki

2.1. Funkcje opakowań………19
2.2. Funkcja marketingowa opakowania………20
2.3. Rola opakowania w dystrybucji produktów………22
2.4. Znaczenie opakowania w procesie sprzedaży………24
2.5. Wpływ opakowania na marketingowy wizerunek produktu………29


Rozdział III
Analiza wpływu funkcjonalności opakowania na marketing produktu

3.1. Charakterystyka obszaru badawczego………36
3.2. Metodyka badawcza………39
3.3. Wyniki badań………40
3.4. Analiza wyników badań………49


Zakończenie……… 53
Spis rysunków……… 54
Spis tabel ………54
Spis wykresów ………54
Spis zdjęć ………54
Bibliografia ………56

Oceń