Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie z kapitałem państwowym 4.64/5 (14)

5 marca 2019 Wyłączone Przez administrator


Wstęp………. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13
1.3. Strategia rozwoju………. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36


Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń

2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45
2.3. Metody i formy szkoleń………. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56


Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym

3.1. Uwarunkowania prawne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym………. 67
3.2. Spółka PKN Orlen S.A. ………. 72


Rozdział IV
System szkoleń pracowniczych realizowany w wybranej firmie

4.3. Założenia badawcze………. 78
4.2. Przygotowanie i realizacja szkoleń………. 79
4.3. Ocena szkoleń………. 88


Zakończenie………. 94
Bibliografia………. 97

Oceń