Kategoria Nieruchomości

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8

1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8
1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci
1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego
11
1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego………
14
1.4. Elementy prawa rzeczowego………19


Rozdzial 2.
Wycena rynkowa nieruchomosci………28

2.1. Źródła teorii wyceny………28
2.2. Proces wyceny rynkowej nieruchomosci………31
2.3. Podejscia do szacowania nieruchomosci………33
2.3.1 Podejscie porównawcze………33
2.3.2 Podejscie dochodowe………35
2.3.3 Podejscie kosztowe………38
2.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5

1.1. Licencja zawodowa………5
1.2. Umowa o zarzadzanie………10
1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18
1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz
technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31


Rozdzial II
Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36

Plan zarządzania nieruchomoscia………43

Zakończenie………66
Bibliografia………68

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen

1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5
1.2. Rodzaje cen ………..11
1.3. Polityka kształtowania cen ………..13
1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17
1.5. Cena a wartosc……….. 22


Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura

2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26
2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43
2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56


Rozdzial III.
Ceny nieruchomosci w małych miastach

3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68
3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71
3.3...

Czytaj więcej

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ


Wstęp ………. 5

Rozdzial 1.
Cel pracy, zakres i metodyka

1.1 Zakres merytoryczny ………. 7
1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8

Rozdzial 2.
Przeglad literatury ………. 9

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci

3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18
3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19
3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20
3.4 Zasady gospodarki nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ………. 22
3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gospodarowanie zasobem nieruchomosci w gminie XYZ ………. 28
3.5...

Czytaj więcej

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.


Wstęp……..2

Rozdzial I.
Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci


Rozdzial II.
Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Instytucje rynku nieruchomosci
2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci


Rozdzial III.
Rrynek nieruchomosci w Zakopanem……..43

3.1 Czynniki kształtujące cene rynku nieruchomosci
3.2 Pośrednik i jego rola


Podsumowanie i wnioski koncowe……..52
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.


Wstęp………4
Rozdzial I
Historia

I.I Bytom……… 6
I.II Gliwice ………9
I.III Siemianowice slaskie……… 11
I.IV Wnioski……… 12


Rozdzial II
Rynek nieruchomosci

Rozdzial III
Analiza rynku lokalnego

III.I Prognoza popytu ………19
III.I.1 Bytom ………20
III.I.2 Gliwice ………28
III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31
III.I.4 Wnioski ………34
III.II Prognoza podazy ………39
III.II.1 Bytom ………39
III.II.2 Gliwice ………41
III.II.3 Siemianowice slaskie……… 42
III.II.4 Wnioski ………43


Rozdzial IV
Analiza lokalizacji

IV.I Bytom ………46
IV.II Gliwice ………49
IV.III Siemianowice slaskie ………52
IV.IV Wnioski ………55


Rozdzial V
Analiza wymagan uzytkowników


Rozdzial VI
Baza nieruchomosci

V...

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości.


Wstęp………..3

Czesc I

Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5
Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci

Rozdzial 2.
Przedmiot szacowania……….. 6

2.1. Mienie
2.2. Prawa rzeczowe
2.3. Prawa zobowiazaniowe


Rozdzial 3.
Cele szacowania………..12

3.1. Podzial celów na grupy
3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych


Rozdzial 4.
Nieruchomości………..20

4.1. Charakterystyka nieruchomosci
4.2. Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial 5.
Prawa rzeczowe ………..26

5.1. Prawo wlasnosci
5.2. Uzytkowanie wieczyste
5.3. Ograniczone prawa rzeczowe
5.3.1. Uzytkowanie
5.3.2. Sluzebnosc
5.3.3. Zastaw
5.3.4. Hipoteka
5.3.5...

Czytaj więcej

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na rynku nieruchomosci
2.4 Otoczenie rynku nieruchomosci
2.5 Instytucje rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ……….51

3...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Istota zarządzania nieruchomosciami

1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7
1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami
1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8
1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11
1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12

Rozdzial II.
Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE

2.1. Mienie komunalne……….. 14
2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc samorządu gminnego……….. 15
2.3. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z prowadzeniem usług ………..18
2.4...

Czytaj więcej

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.


Wstęp

Rozdzial I.
Nieruchomości jako przedmiot badan

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Cechy rynku nieruchomosci
2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci
2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Firma XYZ jako przedmiot badan

3.1 Charakterystyka miasta Tarnowa
3.2 Powstanie i rozwój firmy XYZ
3.3 Zakres i kierunki dzialan

Rozdzial IV.
Efekty działalności firmy XYZ...

Czytaj więcej

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6

1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6
1.3. Podstawowe parametry projektu………11
1.4. Cykl rozwoju projektu………12
1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13
1.4.2. Faza inwestycyjna………16
1.4.3. Faza operacyjna………16


Rozdzial 2.
Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18

2.1. Pojecie otoczenia i jego elementy……….18
2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20
2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25
2.2. Wybrane metody analiza otoczenia………25
2.2.1. Analiza 5 sil Portera………25
2.2.2. Analiza PEST………29
2.2.3. Analiza SWOT – ETOP………33


Rozdzial 3.
Preze...

Czytaj więcej

Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4

1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne
1.2. Definicje rynku nieruchomosci
1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci
1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci

Rozdzial 2.
Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12

2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci
2.2. Wartość ekonomiczna a cena
2.3. Przejawy wartosci na rynku nieruchomosci

Rozdzial 3.
Czynniki wpływajace na wartość ekonomiczna nieruchomosci……………20

3.1. Wpływ czynników wewnetrznych
3.2. Wpływ czynników zewnetrznych

Rozdzial 4.
Mo...

Czytaj więcej

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.Wstęp ……….5

1.1. Podstawa formalna opracowania planu.
1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5
1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5
1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6
1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8
1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o nieruchomosci.

2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela………. 10
2.1.1 Analiza zawartych umów. ……….11
2.1.2 Analiza umów zawartych z najemcami lokali……….. 12
2.2. Lokalizacja ogólna ……….13
2.3. Lokalizacja szczególowa ……….15
2.4...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka nieruchomosci

1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7
1.2. Rynek nieruchomosci………13
1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15
1.3.1. Budynki i budowle………17
1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19

Rozdzial 2.
Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami

2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24
2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami Oddzialu………39
2.2.1.Gospodarowanie zasobami mieszkalnymi Oddzialu………40
2.2.2. Zasady sprzedaży nieruchomosci komercyjnych………49
2.2.3...

Czytaj więcej

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4

1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny
1.2. Struktura wlasnosciowa
1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci
1.4. Lokalizacja szczególowa
1.5. Parametry techniczne budynków
1.6. Stan techniczny budynków
1.7. Charakterystyka nieruchomosci
1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci
1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci
1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych
1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia
1.12. Podsumowanie i wnioski

Rozdzial 2.
Analiza rynku nieruchomosci………..18

2.1...

Czytaj więcej

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-2008……….46
3.3. Prognozy na 2009 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I
Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Okolicznosci powstania ustawy………6
2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8

Rozdzial II
Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Zakres podmiotowy.
1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa polskiego………11
1.2. Definicja cudzoziemca w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………17
1.3. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………21
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego).


Wstęp

Rozdzial I
Nieruchomości-zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych
2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci


Rozdzial II
Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci

1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy
2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej


Rozdzial III
Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do podmiotu gospodarczego

1...

Czytaj więcej

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.


Wstęp

Rozdzial I
1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci.

2. Pojecie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku.
3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych.
4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych.
5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych
6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Rozdzial II
1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi na cele nierolnicze i nielesne. Etapy przeksztalcenia gruntów na cele nierolnicze oraz nielesne.

Rozdzial III
1. Charakterystyka kierunku rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

 
Czytaj więcej

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.


Wstęp………..5

Rozdzial 1
Istota rynku nieruchomosci

1.1. Pojecie rynku nieruchomosci………..7
1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9
1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13


Rozdzial 2
Pośrednik na rynku nieruchomosci

2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21
2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26
2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33


Rozdzial 3
Inne podmioty funkcjonujace na rynku nieruchomosci

3.1. Podzial uczestników rynku nieruchomosci………..36
3.2.Podmioty wspólpracujace z posrednikiem na rynku nieruchomosci………..40
3...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych.

1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4
1.2. Nieruchomości gruntowe………..7
1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10
1.4. Nieruchomości budynkowa………..12

Rozdzial II
Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi.

2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14
2.2 Zasada reprezentowania………..17
2.3. Zasada jawnosci………..19
2.4. Zasada ekwiwalentnosci swiadczen………..23

Rozdzial III
Ocena dzialan gospodarowania przez gmine Wroclaw.

3.1. Ogólne dane dotyczace rynku nieruchomosci komunalnych………..27
3.2...

Czytaj więcej

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Nieruchomosc jako przedmiot finansowania

1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6
1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12
1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20


Rozdzial II
Poglebiona analiza sytuacji

2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26
2.2 Tendencje na rynku kredytów mieszkaniowych……….. 29
2.3 Program „Rodzina na Swoim”……….. 39


Rozdzial III
Ocena kondycji i perspektyw rynku finansowania nieruchomosci

3...

Czytaj więcej

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych

1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4
1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12

Rozdzial II
Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci

2.1. Zakres podmiotowy ………..15
2.2. Przedmiot opodatkowania ………..19
2.3. Podstawa opodatkowania……….. 22
2.4. Wysokosc stawek podatkowych ………..27
2.5. Zwolnienia i ulgi ………..31

Rozdzial III
Znaczenie wpływów podatku od nieruchomosci w budżecie miasta Lublin w latach 2005-2010

3.1. Dane dotyczace arealu nieruchomosci na terenie miasta Lublina ………....

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O.


Wyciag z operatu szacunkowego………..6

Rozdzial 1.
Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny

1.1. Przedmiot wyceny.
1.2. Zakres wyceny……….. 8


Rozdzial 2.
Cel wyceny………..8

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego.

3.1. Podstawy formalne………..8
3.2. Podstawy materialno-prawne………..9
3.3. Źródła danych merytorycznych………..9


Rozdzial 4.
Okreslenie dat istotnych dla wyceny………..9

Rozdzial 5.
Opis i okreslenie stanu prawnego nieruchomosci.

5.1. Stan prawny nieruchomosci………..10
5.2. Opis budynku z uwzglednieniem stanu technicznego i uzytkowego………..11
5.3. Lokalizacja i czynniki srodowiskowe………..13
5.4...

Czytaj więcej

Formy władania i zarządzania nieruchomościami na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Nieruchomości jako przedmiot badan

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..7
1.2 Funkcje nieruchomosci………..11
1.3 Źródła informacji o nieruchomosciach………..14
1.4 Pojecie i obszary zarządzania nieruchomosciami………..21


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci………..26
2.2 Cechy rynku nieruchomosci………..28
2.3 Podmioty i instytucje wystepujace na rynku nieruchomosci………..33
2.4 Zarzadca na rynku nieruchomosci………..40


Rozdzial 3.
Charakterystyka praw do nieruchomosci

3.1 Formy władania nieruchomosciami………..46
3.1.1. Wlasnosc i wspólwlasnosc………..46
3.1.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci w Polsce

1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5
1.2 Rynek nieruchomosci………. 7
1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8
1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16

Rozdzial II
Zarządzanie finansami nieruchomosci

2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24
2.1.1Strategie zarządzania ……….25
2.1.2 Wpływ zarządzania na wartość nieruchomosci………. 28
2.2 Podstawowe wskazniki finansowe nieruchomosci………. 34
2.3 Metody oceny projektów rozwojowych ……….38
2.3.1 Metody statyczne ……….39
2.3.2 Metody dynamiczne ……….40
2.4 Ryzyko przedsiewziecia ……….43
2...

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnymRozdzial I
Wstęp

1.1 Wprowadzenie
1.2 Teza pracy


Rozdzial II
Nieruchomości

2.1 Pojecie nieruchomosci
2.2 Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial III
Wycena nieruchomosci

3.1. Proces wyceny
3.2. Kryteria wyceny


Rozdzial IV
Metody wyceny nieruchomosci

4.1. Wycena nieruchomosci w podejsciu porównawczym
4.2. Wycena nieruchomosci w podejsciu dochodowym
4.3 Wycena nieruchomosci podejsciem kosztowym
4.4 Wycena nieruchomosci podejsciem mieszanym
4.5 Laczne zuzycie techniczno funkcjonalne obiektu budowlanego


Rozdzial V
Projekt operatu szacunkowego

I. Czesc ogólna
1.1 Przedmiot i zakres wyceny
1.2 Cel wyceny
1...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Miejsce gminy w strukturze samorządu………. 6
1.2. Zadania i kompetencje gminy ……….7
1.3. Władze gminy ……….11
1.3.1. Rada gminy………. 11
1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ……….15
1.4. Jednostki pomocnicze samorządu gminnego………. 22
1.4.1. Solectwa ……….24
1.4.2. Dzielnice (osiedla) ……….26


Rozdzial II.
Gmina podmiotem gospodarowania nieruchomosciami

2.1. Charakterystyka nieruchomosci………. 28
2.1.1. Definicja i cechy nieruchomosci ……….28
2.1.2. Rodzaje nieruchomosci ……….29
2.1.3. Funkcje nieruchomosci ……….32
2.2...

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013


Wstęp

Rozdzial I
Polski system podatkowy

1.1 Geneza podatku, pojecie i jego cechy
1.2 Elementy struktury podatku
1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa
1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym
1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego


Rozdzial II
Podatek od nieruchomosci w Polskim systemie podatkowym

2.1 Pojecie i cechy podatków lokalnych
2.2 Definicja i rodzaje nieruchomosci jako przedmiotu opodatkowania
2.3 Podatek od nieruchomosci i jego struktura
2.3.1 Podmiot i przedmiot podlegajacy opodatkowaniu
2.3.2 Podstawa opodatkowania oraz stawki wystepujace w podatku od nieruchomosci
2.3...

Czytaj więcej

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ w latach 2008-2011


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego

1.1. Pojecie i istota nieruchomosci ………. 6
1.2. Cechy nieruchomosci ………. 10
1.3. Funkcje nieruchomosci ………. 17
1.4. Formy gospodarowania nieruchomosciami ………. 20


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki mieszkaniowej

2.1. Gmina jako podmiot gospodarki nieruchomosciami ………. 27
2.2. Gmina jako podmiot realizujacy zadania z zakresu polityki mieszkaniowej………30
2.3. Instrumenty lokalnej polityki mieszkaniowej ………. 36
2.4. Sposoby realizacji inwestycji mieszkaniowych w gminie ………. 40


Rozd...

Czytaj więcej

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie województwa Slaskiego


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o nieruchomosci jako przedmiocie inwestycji na rynku

1.1. Pojecie oraz rodzaje nieruchomosci
1.1.1. Cechy charakterystyczne nieruchomosci
1.1.2. Funkcje jakie spelniaja nieruchomosci
1.2. Istota nieruchomosci komercyjnych
1.3. Inwestowanie w nieruchomosci komercyjne


Rozdzial 2.
Rynek nieruchomosci i jego rozwój

2.1. Charakterystyka rynku nieruchomosci
2.1.1. Pojecie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomosci
2.1.2. Rola rynku nieruchomosci
2.1.3. Podmioty dzialajace na rynku
2.1.4. Popyt, podaz oraz ceny rynkowe
2.1.5. Fazy rozwoju rynku nieruchomosci
2.2...

Czytaj więcej

Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ


Wstęp

Podstawowe informacje o nieruchomosci
Stan prawny nieruchomosci
Lokalizacja ogólna
Ocena i opis stanu technicznego budynku
Charakterystyka nieruchomosci
Stan nieruchomosci
Ustalenie sposobu zuzycia technicznego
Okreslenie potrzeb remontowych
Ocena metod zarządzania
Podsumowanie i wnioski
Analiza rynku nieruchomosci
Okreslenie zasiegu rynku
Klienci – preferencje i upodobania
Analiza porównywalnych nieruchomosci
Podsumowanie i wnioski
Biezaca analiza finansowa
Przychody i koszty – specyfika poszczególnych pozycji
Możliwości zwiększenia przychodów
Potencjalne źródła finansowania
Okreslenie wartosci nier...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy


Wykaz skrótów……….3

Wprowadzenie……….4

Rozdzial I
Pojecia ‚gospodarowanie’ i ‚nieruchomosci komunalne’………. 6

Pochodzenie nieruchomosci komunalnych……….9


Rozdzial II
Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi……….14

1. Gmina……….16
2. Zwiazek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….17
3. Jednoosobowe spółki gminy……….18
4. Spólki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnoscia i akcyjna………. 19
5. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne……….20


Rozdzial III
Prawne formy gospodarowania……….21

1 Przetargowy tryb rozporzadzania nieruchomosciami……….21
2 Bez przetargowy tryb rozporzadza...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie miasta XYZ


Wstęp ……..3

RozdzialI.
Nieruchomosc, jako przedmiot obrotu na rynku mieszkaniowym

1.1 Pojecie i cechy nieruchomosci ……..4
1.2 Rynek nieruchomosci, jego rola i charakterystyka ……..11
1.3 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych ……..18

Rozdzial II.
Rynek mieszkaniowy miasta XYZ – analiza i ocena

2.1 Charakterystyka demograficzna miasta XYZ ……..25
2.2 Budownictwo mieszkaniowe w Swieciu ……..29
2.3 Infrastruktura i warunki zycia w poszczególnych dzielnicach XYZ ……..31
2.4 Zasoby mieszkaniowe w Swieciu w latach 2005- 2010 ……..34

Rozdzial III.
Analiza preferencji nabywców nieruchomosci w XYZ

3...

Czytaj więcej

Wartość nieruchomości oraz jej wycena przez Rzeczoznawce MajatkowegoWykaz skrótów…………3

Wstęp………… 4

Rozdzial 1.
Wartość nieruchomosci

1.1 Istota wartosci …………5
1.1.1 Wartość wymienna………… 6
1.1.2 Wartość uzytkowa………… 9
1.1.3 Kształtowanie się wartosci ekonomicznej………… 9
1.2 Wartość nieruchomosci …………10
1.2.1 Funkcje wartosci nieruchomosci………… 10
1.2.2 Czynniki wpływajace na wartość nieruchomosci …………10
1.3 Rodzaje wartosci nieruchomosci …………12
1.3.1 Wartość rynkowa …………13
1.3.2 Wartość odtworzeniowa………… 14
1.3.3 Wartość katastralna………… 17
1.3.3.1 Powszechna taksacja nieruchomosci …………18


Rozdzial 2.
podejscia, metody, techniki, wyceny wartosci nieruchomosci

2...

Czytaj więcej

Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa XYZ z wykorzystaniem rocznego planu gospodarczego

Streszczenie.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania.

1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci.
1.2 Formy władania nieruchomosciami.
1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami.
1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci.


Rozdzial 2.
Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa.

2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej.
2.2 Cele i zadania wspólnoty.
2.3 Istota i formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa.
2.4 Podejmowanie uchwal.
2.5 Zasoby wspólnoty.
2.6 Gospodarka finansowa wspólnoty.
2.7 Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
2.8 Roczny plan gospodarczy.


Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne badan.

3.1 Cel i zakres badan.

Czytaj więcej

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu.

Wstęp…………3

Rozdzial I
Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych.

1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5
1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7
1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10

Rozdzial II
Opis projektu

2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy.
2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12
2.1.2. Kredytobiorca…………15
2.2. Opis kredytowanej nieruchomosci…………17
2.2.1. Opis jednostki developerskiej oferujacej nieruchomosc – Budimex S.A…………17
2.2.2. Opis nieruchomosci…………18
2.2.3. Finansowanie zakupu przez Firme Budimex S.A…………20
2.3. Opis i parametry transakcji…………21

Rozdzial III
Ana...

Czytaj więcej

Zarzadca na rynku nieruchomości


Wstęp……..1

Rozdzial 1.
Nieruchomosc – definicje i pojecia

1.1. Pojecie nieruchomosci…….. 2
1.2. Rodzaje nieruchomosci…….. 3
1.3. Funkcje nieruchomosci…….. 7
1.4. Rynek nieruchomosci…….. 9
1.5. Uczestnicy rynku nieruchomosci ……..13


Rozdzial 2.
Zarządzanie nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa

2.1. Pojecie zarządzania ……..16
2.2. Pojecie zarządzania nieruchomoscia ……..18
2.3. Formy zarządzania nieruchomosciami ……..19
2.4. Zarzadca nieruchomosci ……..20


Rozdzial 3.
Kluczowe problemy stojace przed zarzadcami nieruchomosci

3.1. Charakterystyka przedmiotu badania ……..28
3.2. Wyniki badan…….. 29


Zakończenie…….. 45
Bibliografia ……..47

Czytaj więcej

Specyfika procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości


Wstęp.

Rozdzial I
Zagadnienia definicje zwiazane z nieruchomoscia

1.1 Definicja prawna.
1.2 Cechy nieruchomosci.
1.2.1 Fizyczne.
1.2.2 Ekonomiczne.
1.3 Typologia nieruchomosci.
1.4 Funkcje nieruchomosci.


Rozdzial II
Specyfika nieruchomosci jako obiektu inwestycyjnego

2.1 Rynek nieruchomosci i jego specyfika.
2.2 Pojecie inwestycji w doktrynie ekonomicznej.
2.3 Zalety i wady inwestycji na rynku nieruchomosci .
2...

Czytaj więcej

Inwestowanie w nieruchomości na przykładzie obiektów sportowych.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Nieruchomości jako kategoria ekonomiczna…….5

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2. Funkcje i cechy nieruchomosci
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4. Formy wlasnosci nieruchomosci


Rozdzial II.
Geneza inwestycji

2.1. Pojecie inwestycji…….28
2.2. Zalety i wady inwestowania w nieruchomosci
2.3. Ocena efektywnosci inwestycji w nieruchomosci
2.4. Strategie rynku nieruchomosci


Rozdzial III.
Charakterystyka obiektów sportowych w Tarnowie…….42

3.1. Charakterystyka miasta Tarnowa
3.2. Istota i cele obiektów sportowych
3.3. Baza sportowa miasta Tarnowa
3.4. Przyszkolna baza sportowa Tarnowa


Rozdzia...

Czytaj więcej

Kryzys na rynku nieruchomości

Wstęp…………2

Rozdzial I
Przyczyny kryzysu finansowego.

1.1. Analiza przyczyn kryzysu…………4
1.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata…………9
1.3. Sposoby zwalczania kryzysu…………16


Rozdzial II
Analiza porównawcza wybranych wskazników charakteryzujacych kryzys.

2.1. Czynniki wpływajace na kryzys…………24
2.2. Rynek nieruchomosci w Polsce oraz w Europie…………28
2.3. Stopniowe przezwyciezanie kryzysu w Europie…………37


Rozdzial III
Ocena kondycji europejskiego rynku nieruchomosci w obliczu swiatowego kryzysu gospodarczego.

3.1. Europejski rynek nieruchomosci…………44
3.2. Swiatowy kryzys finansowy oddzialywanie na polskie regiony…………55


Zakończenie…&...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4
1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10
1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13
1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15
1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych

2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25
2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy………. 30
2.3.Zarzad analizowanych wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia ……….4
2.4...

Czytaj więcej

Dostep do informacji o zasobach nieruchomości gminnych na przykładzie gospodarowania nieruchomościami w XYZ

Wstęp.

Rozdzial I
Charakterystyka rynku nieruchomosci

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….5
1.2 Cechy nieruchomosci ……….10
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami ……….15
1.4 Istota i specyfika rynku nieruchomosci ……….15


Rozdzial II
Zasady gospodarowania nieruchomosciami

2.1 Instytucje rynku nieruchomosci………. 29
2.2 Prawo do nieruchomosci ……….32
2.3 Gospodarowanie nieruchomosciami gminnych ……….32
2.4 Zasada obrotu nieruchomosciami ……….36


Rozdzial III
Formy gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomosci przez Starostwo Powiatowe w XYZ

3.1 Pojecie zasobu nieruchomosci………. 42
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej polozonej przy ul. Jednosci Robotniczej 17 w Slubicach

Wstęp ………..1

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy zarządzania nieruchomosciami

1.1 Pojecie i funkcje zarządzania………..6
1.2 Istota zarządzania nieruchomosciami ………..12
1.3 Strategie zarządzania nieruchomosciom………..21


Rozdzial 2.
Charakterystyka prawno – ekonomiczna Wspólnot Mieszkaniowych.

2.1 Ogólne zasady prawne funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych……….. 25
2.2 Formy zarządzania nieruchomoscia……….. 33
2.3 Organizacja zarzadu wspólnoty mieszkaniowej……….. 41


Rozdzial 3.
Zarządzanie nieruchomosciami wspólna polozona w XYZ przy ul. XYZ.

3.1 Podstawowe informacje o nieruchomosci………… 51
3.2 Analiza rynku nieruchomosci ………..58
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez gmine miasta Szczecin


Wstęp ……….1

Rozdzial I.
Pojecie nieruchomosci.

1. Cechy nieruchomosci ……….6
2. Wartość nieruchomosci ……….8
3. Prawa do nieruchomosci ……….11


Rozdzial II.
Pojecie rynku nieruchomosci.

1. Podzial rynku nieruchomosci ……….15
1.1. Podzial rynku wedlug typów funkcjonalnych nieruchomosci ……….16
1.2. Podzial rynku nieruchomosci ze wzgledu na kryterium geograficzne……….17
1.3. Podzial rynku na rynki formalne i nieformalne ……….18
2. Cechy rynku nieruchomosci ……….19
3. Formy transakcji na rynku nieruchomosci ……….20
4. Funkcje nieruchomosci na rynku ……….21


Rozdzial III.
Zasady zarządzania nieruchomosciami.

1. Pojecie zarzadu i zarzadcy ……….27
2...

Czytaj więcej

Nabycie wlasnosci od nieuprawnionego


Wykaz wazniejszych skrótów…………3
Wstęp…………5

Rozdzial I.
Prawo wlasnosci jako podstawowa instytucja prawa rzeczowego

1.1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego…………7
1.1.1. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych…………7
1.1.2. Zasada superficies solo cedit…………11
1.1.3. Pojecie wlasnosci…………13
1.2. Nabycie wlasnosci i utrata wlasnosci…………18
1.2.1. Sposoby nabycia i utraty prawa wlasnosci…………18
1.2.2. Pierwotne i pochodne nabycie prawa wlasnosci…………20
1.3. Przeniesienie wlasnosci jako sposób nabycia wlasnosci…………24
1.3.1. Charakterystyka przeniesienia wlasnosci nieruchomosci…………24
1.3.2. Przeniesienie wlasnosci rzeczy ruchomych…………29
1.3.3...

Czytaj więcej

Zbywanie praw najmu nieruchomości lokalowych-uslugowych


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Nieruchomości

1.1. Pojecie nieruchomosci w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzglednieniem nieruchomosci lokalowych-uslugowych 6
1.1.1. Ujecie prawa cywilnego. Nieruchomosc jako skladnik mienia………. 6
1.1.2. Ujecie wieczysto- ksiegowe………. 7
1.1.3. Nieruchomosc jako kategoria ekonomiczna………. 8
1.1.4. Nieruchomości- podzial i charakterystyka………. 10
1.1.4.1. Podzial wedlug kryterium przedmiotowego………. 12
1.1.4.2. Podzial wedlug kryterium podmiotowego ……….16
1.2. Definicja lokalu uzytkowego-uslugowego………. 17


Rozdzial 2.
Gospodarowanie nieruchomosciami lokalowo-uslugowymi

2.1...

Czytaj więcej

Pośrednik na rynku nieruchomości: Charakterystyka zawodu pośrednika na rynku na przykładzie biura X

Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci

1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci…………5
1.2 Pojecie rynku nieruchomosci – cechy i funkcje…………10
1.3 Podmioty dzialajace na rynku nieruchomosci…………16


Rozdzial II.
Rola pośrednika na rynku nieruchomosci

2.2 Istota działalności pośrednika na rynku nieruchomosci…………21
2.2 Uprawnienia i standardy zawodowe…………25
2.3 Czynnosci zawodowe pośrednika – jego rola w obrocie nieruchomosciami…………32


Rozdzial III.
Organizacja i funkcjonowanie biura nieruchomosci X

3.1 Plan badan- techniki badawcze, teren badan…………38
3...

Czytaj więcej

Charakterystyka zawodu pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie biura XYZ w Czestochowie


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci

.1 Pojecie, rodzaje i cechy nieruchomosci…………6
1.2 Rynek nieruchomosci- jego definicja, cechy i funkcje…………13
1.3 Podmioty dzialajace na rynku nieruchomosci i relacje zachodzace miedzy nimi…………18


Rozdzial 2.
Pośrednik i jego rola w obrocie nieruchomosciami

2.1 Istota działalności pośrednika na rynku nieruchomosci…………24
2.2 Proces uzyskiwania uprawnien zawodowych…………28
2.3 Standardy zawodowe…………31
2.4 Zasady pracy – czynnosci zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomosciami…………35


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie biura XYZ w Czestochowie

3...

Czytaj więcej

Kondycja funduszy zamknietych aktywów publicznych sektora nieruchomości


Wstęp……….. 7

Rozdzial I
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

1.1 Pojecie i charakterystyka funduszu inwestycyjnego ………..9
1.2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ………..11
1.3 Izba Zarzadzajaca Funduszami i Aktywami……….. 12
1.4 Przedmiot działalności funduszu ………..14
1.5 Organizacja i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego ………..16
1.5.1 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych……….. 16
1.5.2 Depozytariusz ………..18
1.5.3Agent transferowy……….. 19
1.5.4 Dystrybutor ………..20
1.6 Wady i zalety funduszy inwestycyjnych ………..21
1.7 Uczestnictwo w funduszu ………..27
1.7.1 Koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne……….. 27
1.7...

Czytaj więcej

Spóldzielnie mieszkaniowe jako podmiot zarzadzajacy zasobami mieszkaniowymi na podstawie Spóldzielni Mieszkaniowej w mieście XYZu


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Spóldzielczosc mieszkaniowa w Polsce.

1.1 Rys historyczny spóldzielczosci mieszkaniowej w Polsce i na swiecie……….5
1.2 Podstawy prawne działalności spóldzielni mieszkaniowych ……….8
1.3 Uwarunkowania rynkowe i społeczne funkcjonowania spóldzielni mieszkaniowych w Polsce……….17
1.4 Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa spóldzielczego w Polsce……….21


Rozdzial 2
Zarządzanie nieruchomosciami

2.1 Definicja i istota zawodowego zarządzania nieruchomosciami ……….24
2.2 Organy regulujace rynek usług zarządzania nieruchomosciami ……….30
2.3 Licencja zarzadcy nieruchomosci ……….34
2...

Czytaj więcej

Rewitalizacja terenów historycznych i spoleczno – kulturowych na przykładzie miasta Bielsko – Biala


Wstęp

Rozdzial 1.
Tereny historyczne i spoleczno – kulturowe w obszarze miasta

1.1. Spoleczny wymiar przestrzeni
1.2. Funkcje społeczne przestrzeni publicznych
1.3. Przestrzenie kulturowe i historyczne
1.4. Przeksztalcenia przestrzeni miejskiej
1.5. Dziedzictwo kulturowe
1.6. Zabytki i ochrona zabytków
1.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach UNESCO
1.8. Zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego
1.8.1. Zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego – zalozenia teoretyczne
1.8.2. Kopalnia w Wieliczce jako przyklad dobrego zarządzania obiektem dziedzictwa kulturowego w Polsce


Rozdzial 2.
Rewitalizacja

2.1...

Czytaj więcej

Uwarunkowania lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych handlu w Rybniku


Wstęp

Rozdzial I.
Lokalizacja handlu – ujecie teoretyczne

1.1 Handel – istota, cechy i funkcje handlu
1.2 Podstawowe rodzaje działalności handlowej – handel detaliczny i hurtowy
1.3 Lokalizacja handlu jako determinanta efektywnosci funkcjonowania
1.3.1 Lokalizacja ogólna handlu detalicznego i hurtowego
1.3.2 Lokalizacja szczególowa handlu detalicznego i hurtowego
1.4 Handel tradycyjny oraz handel w nowoczesnej postaci (formaty wielkopowierzchniowe) – uwarunkowania lokalizacji
1.5 Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce
1.6 Perspektywy rozwoju handlu wielkopowierzchniowego we wspólczesnej gospodarce


Rozdzial II.
Obiekty ...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym spoldzielni mieszkaniowej Kociewie w Starogardzie Gdanskim w latach 2010-2012


Wstęp ……….4

Rozdzial 1.
Problemy zarządzania spóldzielczym zasobem mieszkaniowym

1.1. Specyfika spóldzielczosci mieszkaniowej na rynku nieruchomosci………. 5
1.2. Istota i cele zarządzania spóldzielczym zasobem nieruchomosci mieszkaniowych ……….11
1.3. Wyznaczniki dobrego zarządzania……….11

Rozdzial 2.
Spóldzielnia mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdanskim jako obiekt badan

2.1. Geneza i lokalizacja spóldzielni ……….23
2.2. Struktura organizacyjna i zarzadzanie spóldzielnia ……….25
2.3. Wielkosc i struktura zasobu mieszkaniowego spóldzielni ……….31

Rozdzial 3.
Analiza zarządzania zasobem nieruchomosci mieszkaniowych spóldzieln...

Czytaj więcej

Warunki sprzedaży oraz wycena gruntów i gospodarstw rolnych w Polsce.


1. Wstęp……..3

2. Struktura gospodarstw rolnych w Polsce
2.1 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych…….. 5
2.2 Sprzedaz nieruchomosci rolnych ……..7
2.3 Ograniczenia w obrocie nieruchomosciami rolnymi…….. 10
2.4 Ceny gruntów rolnych w Polsce i w innych krajach Europejskich…….. 11
2.5 Oplaty wynikajace ze sprzedaży nieruchomosci rolnych ……..13
2.5.1 Podatek od sprzedaży gospodarstw rolnych ……..13

3. Wycena gospodarstw rolnych

3.1 Okreslenie wartosci nieruchomosci rolnych w podejsciu porównawczym, metoda porównywania parami ……..15

3.1...

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości zabytkowej.

Wstęp………..4

Czesc pierwsza

Rozdzial 1.
Przedmiot szacowania.

1.1 Mienie………..6

Rozdzial 2.
Cele szacowania.

2.1 Podzial celów na grupy………..8
2.2 Cele wynikajace z przepisów prawnych………..9
Rozdzial 3.
3.1 Charakterystyka nieruchomosci.
3.2 Rodzaje nieruchomosci………..16
3.2.1 Nieruchomości gruntowe………..18
3.2.2 Nieruchomości budynkowe………..18
3.2.3 Nieruchomości lokalowe………..20
3.2.4 Gospodarstwo rolne………..23
3.2.5 Przedsiębiorstwa………..24

Rozdzial 4.
Wartość nieruchomosci.

4.1 Wartość rynkowa………..25
4.2 Wartość odtworzeniowa………..27
4.3 Wartość katastralna………..28
4.4 Wartość bankowo-hipoteczna………..30

Rozdzial 5.
Prawo rzeczowe...

Czytaj więcej

Status prawny zarzadcy nieruchomości.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawy prawne zarządzania nieruchomosciami.

1. Źródła prawa ………4
2. Ewolucja rozwiazan……… 6


Rozdzial II.
Nabycie uprawnien zawodowych.

1. Licencja zawodowa i wpis do rejestru……… 9
2. Przeslanki uzyskania licencji ………10


Rozdzial III.
Uprawnienia i obowiazki zarzadcy nieruchomosci.

1. Uprawnienia zawodowe ………14
2. Obowiazki zawodowe ………16


Rozdzial IV.
Odpowiedzialnosc zarzadcy.

1. Odpowiedzialnosc cywilna……… 20
2. Odpowiedzialnosc karna ………25
3. Odpowiedzialnosc zawodowa ………28


Zakończenie ………32
Bibliografia………33
Wykaz aktów prawnych ………34
Wykaz stron internetowych ………36

 
Czytaj więcej

Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów


1. Wstęp………. 5

1.1. Cel i zakres pracy ……….6

2. Ogólna charakterystyka gminy Dynów

2.1. Polozenie ……….6
2.2. Warunki przyrodnicze………. 8
2.3. Demografia ……….11

3. Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów

3.1. Analiza struktury uzytków rolnych ……….17
3.1.1. Omówienie struktury gruntów ornych………. 19
3.1.2. Charakterystyka uzytków zielonych ……….23
3.2. Analiza struktury lasów oraz terenów zadrzewionych i zakrzewionych………. 26
3.3. Analiza terenów zabudowanych i zurbanizowanych………. 28
3.4. Analiza gruntów pod wodami ……….30
3.5. Analiza struktury terenów komunikacyjnych ……….31
3.6...

Czytaj więcej

Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.


1. Co to to jest analiza SWOT
2. Opis Galerii Miejskiej Arsenal Poznan
3. Opis Wielkopolskeigo Muzeum Wojskowego w Ponaniu
4. Analiza SWOT
5. Mocne i slabe strony
6. Szanse i zagrozenia
7. Koncepcje wykorzystania nieruchomosci

 
Czytaj więcej

Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.

1. Koszalin
2. Slupsk
3. Liczba mieszkańców Koszalina wg liczby pokoi
4. Struktura liczby mieszkan w tys. wg powierzchni w Koszalinie i Slupsku
5. Gospodarstwa domowe wedlug liczby osób w Koszalinie i Slupsku
6. Liczba mieszkan oddanych do eksploatacji w Koszalinie w latach 2005-2010
7. Liczba mieszkan oddanych do eksploatacji w Slupsku w latach 2007-2010
8. Ceny mieszkan za m2 wg dzielnic Koszalina
9. Ceny mieszkan za m2 wg dzielnic Slupsk
10. Średnie ceny mieszkan ( rynek wtórny ) w Koszalinie
11. Średnie ceny mieszkan ( rynek wtórny ) w Slupsku
12. Porównanie srednich cen mieszkan ( rynek wtórny ) w Slupsku i Koszalinie
13...

Czytaj więcej

Umowa najmu oraz analiza wysokosci czynszów najmu lokali mieszkalnych nalezacych do mieszkaniowego zasobu gminy XYZ na przestrzeni lat 2005-2014.

Wykaz skrótów………..1
Wstęp………..2

Rozdzial 1
Umowa najmu.
1.1. Charakterystyka ogólna umowy najmu………..5

1.1.1. Umowa najmu rzeczy………..8
1.1.1. Umowa najmu lokalu………..10
1.2. Protokól zdawczo-odbiorczy jako istotny dokument uzupelniajacy umowe najmu………..14
1.3. Ustanie umowy najmu………..16


Rozdzial 2
Prawa i obowiazki stron umowy najmu.

2.1. Prawa i obowiazki wynajmujacego………..21
2.1.1. Prawa………..21
2.1.2. Obowiazki………..23
2.2. Prawa i obowiazki najemcy………..25
2.2.1. Prawa………..26
2.2.1. Obowiazki………..28
2.3. Najem okazjonalny jako szczególna forma umowa najmu lokali………..31


Rozdzial 3
Mieszkaniowy zasób gminy.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Źródła wiedzy o nieruchomosciach

1.1 Ksiega wieczysta………. 7
1.2 Ewidencja gruntów i budynków ……….8
1.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ……….15
1.4 Mapa zasadnicza………. 20


Rozdzial 2.
Podstawy funkcjonowania ksiag wieczystych

2.1 Rys historyczny………. 24
2.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie ksiag wieczystych………. 25
2.3 Zasady ksiag wieczystych ……….25
2.3.1 Zasada wpisu………. 26
2.3.2 Zasada domnieman zwiazanych z wpisem………. 27
2.3.3 Zasada rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych………. 29
2.3.4 Zasada pierwszenstwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do ksiegi wieczystej ……….33
2.3...

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w mieście Sopot.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Istota, rodzaje oraz podstawa prawna podatku od nieruchomosci.

1.1 Istota podatku od nieruchomosci……….4
1.2. Rodzaje podatku od nieruchomosci……….5
1.3. Podstawa prawna opodatkowania nieruchomosci……….9


Rozdzial II
Charakterystyka zasobów nieruchomosci podlegajacych opodatkowaniu w jednostce samorządu terytorialnego miasta Sopotu.

2.1. Rys historyczny miasta……….14
2.2 Charakterystyka zasobów nieruchomosci gruntowych……….16
2.3. Charakterystyka zasobów nieruchomosci budynkowych i budowli……….21


Rozdzial III
Analiza podatku od nieruchomosci Miasta Sopotu w latach 2009-2013.

3.1 Metodyka badan……….27
3...

Czytaj więcej

Zasady i formy gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.


Wprowadzenie

Rozdzial 1
Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne

1.1. Gospodarka komunalna jako glówna sfera działania samorządu terytorialnego
1.2. Gospodarka komunalna a pojecie decentralizacji
1.3. Znaczenie klauzul generalnych w sferze gospodarki komunalnej
1.4. Gospodarka komunalna jako przedmiot polityki wladzy centralnej

Rozdzial II
Gospodarka nieruchomosciami – próba definicji

2.1. Gospodarka nieruchomosciami w ustawie o gospodarce nieruchomosciami
2.2. Gospodarka nieruchomosciami w literaturze przedmiotu
2.3. Gospodarka nieruchomosciami na swiecie
2.4. Propozycja prawnej definicji gospodarki nieruchomosciami

R...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich