Kategoria Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w banku komercyjnym na przykładzie XYZ.

Wstęp

Rozdział I.
Zasadnicze zagadnienia pracy
1.1. Podstawowe pojęcia i funkcje banku………..6
1.2. Historia systemu bankowego w Polsce
1.3. Istota zarządzania zasobami pracy

Rozdział II.
Charakterystyka banku XYZ
2.1. Powstanie XYZ S.A…………25
2.2. Założenia działalności statutowej XYZ S.A.
2.3. Władze banku
2.4. Struktura organizacyjna XYZ S.A.
2.5. Działalność operacyjna
2.6. Działalność kredytowa
2.7. Działalność usługowa
2.8. Nowe produkty

Rozdział III.
Wyniki działalności gospodarczej XYZ S.A………….85
3.1. Kapitał i fundusze XYZ S.A.
3.2. Wyniki finansowe działalności
3.3. Zarządzanie aktywami i pasywami
3.4...

Czytaj więcej

System motywacji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie.

Wstęp…………4

Rozdział I.
Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie
1. Proces zarządzania…………6
1.1. Planowanie i podejmowanie decyzji…………6
1.2. Organizowanie…………7
1.3. Przewodzenie…………8
1.4. Kontrolowanie…………9
2. Menedżer…………11
2.1. Role interpersonalne…………12
2.2. Role informacyjne…………13
2.3. Role decyzyjne…………14
3. Struktura podziału kierowników…………15
4. Umiejętności menedżerskie…………19

Rozdział II.
Kształtowanie postaw wobec pracy poprzez motywację
1. Istota motywacji…………22
2. Ogólne modele motywacji…………25
2.1. Model tradycyjny…………25
2.2. Model stosunków międzyludzkich…………26
2.3. Model zasobów ludzkich…………29
2.4...

Czytaj więcej

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem

Wstęp………… 6

Rozdział I
System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym.

1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9
1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12
1.3. Modele motywacji ………… 22
1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27

Rozdział II
Czynniki motywujące do pracy.

2.1. Formy i metody motywowania pracowników………… 36
2.2. Płaca jako materialny czynnik motywacyjny………… 41
2.3. Nagrody i kary jako instrumenty motywacyjne………… 47
2.4. Motywowanie a efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa………… 51

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań.

3.1. Przedmiot i cel badań………… 56
3.2...

Czytaj więcej

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp……….. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13
1.3. Strategia rozwoju……….. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36


Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń

2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45
2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1...

Czytaj więcej

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp………. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13
1.3. Strategia rozwoju………. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36

Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń
      2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45
2.3. Metody i formy szkoleń………. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębi...

Czytaj więcej

Rozwój zawodowy pracowników

Wstęp

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym

1.1. Definicja rozwoju
1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju
1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji
1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju
1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze
2.4. Grupa badawcza
2.5. Teren badań

Rozdział III
Rozwój zawodowy pracownika w świetle badań własnych

3.1. Organizacyjna perspektywa rozwoju pracownika w opinii pracodawcy
3.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Czytaj więcej

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji

1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3...

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
      1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika...

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Czytaj więcej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3...

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika
      3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne
      1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Polityka personalna

Rozdział 2
Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
      2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Organizacja procesu zatrudnienia
2.3. Rekrutacja i selekcja personelu
2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
2.5. Motywowanie pracowników

Rozdział 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XYZ.
      3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2...

Czytaj więcej

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stresu
1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5
1.2. Rodzaje stresu………..9
1.3. Czynniki wywołujące stres………..14
1.4. Konsekwencje stresu………..18
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21

Rozdział 2
Istota motywacji w miejscu pracy.
      2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25
2.2. Rodzaje motywacji ………..26
2.3. Systematyka teorii motywacji………..27
2.3.1. Teorie treści………..28
2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34
2.4. Czynniki motywacyjne………..37
2.4.1. Czynniki materialne………..38
2.4.2. Czynniki niematerialne………..41

Rozdział 3
Wpływ stresu na motywację pracowników w IN...

Czytaj więcej

Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie wybranych klubów sportowych

Wstęp……….4

Rozdział I
Marketing w sporcie
1.1. Definicja i znaczenie marketingu sportowego……….6
1.2. Wpływ biznesu na sport……….17
1.3. Charakterystyka rynku sportu……….23

Rozdział II
Charakterystyka opolskich klubów sportowych

2.1. Charakterystyka środowiska sportowego w regionie opolskim……….35
2.2. Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem siatkówki ZAKSA Kędzierzyn – Koźle……….41
2.3. Aspekty marketingowe i organizacyjne w Klubie Sportowym Gwardia Opole……….54
2.4. Rozwój piłki nożnej w regionie opolskim na przykładzie OKS Odra Opole……….61
2.5. Orlik Opole jako przedstawiciel sportów zimowych w naszym regionie……….66
2.6...

Czytaj więcej

Rola coachingu a rozwoj zawodowy pracownika

Wstęp

Rozdział I
Istota coachingu
      1.1. Definicja coachingu
1.2. Rodzaje coachingu / cele coachingu
1.3. Modele i techniki stosowania coachingu
1.4. Przebieg procesu coachingu (etapy) (wg trenera, wg uczestnika)

Rozdział II
Zastosowanie coachingu w organizacji
      2.1. Rola coacha
2.2. Coaching jako proces wspierania motywacji i rozwoju pracownika
2.3. Korzyści stosowania coachingu w organizacji

Rozdział III
Prezentacja procesu coachingu w Polpharma B.H.
      3.1. Charakterystyka firmy
3.2. Założenia procesu coachingowego w firmie Polpharma B.H.
3.3...

Czytaj więcej

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Wstęp

Rozdział I
Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą
      1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji
1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej
1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Rola i zadania motywacji
1.5. Teorie i modele motywacji

Rozdział II
Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą
      2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania
2.2. Materialne środki motywacji
2.2.1. Wynagrodzenia
2.2.2. Benefity
2.3. Niematerialne środki motywacji
2.3.1. Awans
2.3.2. Atmosfera w pracy
2.3.3. Ocena pracowników
2.3.3.1...

Czytaj więcej

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Wstęp………… 4

Rozdział I
Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
      1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5
1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8
1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10
1.3.1. Dobór pracowników …………11
1.3.2. Motywowanie do pracy …………13
1.3.3. Oceny pracownicze …………16
1.3.4. Rozwój pracowników …………21
1.4. Kultura organizacyjna i jej rola w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi………… 23

Rozdział II
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ZZL w ZGK
      2.1...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Wstęp

Rozdział 1
Systemy wynagrodzeń w Polsce
      1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń
1.2. Funkcje wynagrodzeń
1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń

Rozdział 2
Polityka zatrudnienia w Polsce
      2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne
2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
2.3. Podmioty rynku pracy
2.4. Akty prawne regulujące wynagrodzenia w Polsce
2.5. Problem równowagi popytu i podaży na rynku pracy

Rozdział 3
Charakterystyka marketingu wielopoziomowego i przykład funkcjonowania firmy FM Group
      3.1...

Czytaj więcej

Motywacja w procesie pracy

Wstęp…………4

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6
1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11
1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16

Rozdział 2
Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją.
      2.1. Pojęcie i rodzaje motywacji ………..23
2.2. Wybrane teorie motywacji ………..29
2.3. Systemowe ujęcie czynników motywujących do pracy……….. 42

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego pracowników w przedsiębiorstwie x
      3.1...

Czytaj więcej

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Wstęp………..3

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10
1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15

Rozdział 2
Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa
      2.1. Cele i formy oceniania pracowników………..20
2.2. Ustalanie kryteriów oceny ………..26
2.3. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi………..31

Rozdział 3
Efektywność funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych w prz...

Czytaj więcej

Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa

Streszczenie……….. 2
Table of contents……….. 6
Summary……….. 7
Spis rysunków……….. 11

Wstęp ……….. 12

Rozdział 1
Kapitał ludzki w organizacji
      1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15
1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23
1.3. Rozwój kapitału ludzkiego a rozwój organizacji……….. 28

Rozdział 2
Wpływ otoczenia organizacji na decyzje szkoleniowe
      2.1. Analiza wpływu otoczenia organizacji na zarządzanie kapitałem ludzkim……….. 32
2.2. Historia i geneza szkoleń pracowniczych ……….. 36
2.3. Rola szkoleń pracowniczych w gospodarce i działalności organizacji……….. 41
...

Czytaj więcej

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Wstęp…………3

Rozdział 1
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5
1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7
1.3. Polityka personalna………… 11
1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12
1.3.2. Modele polityki personalnej …………13
1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej …………15

Rozdział 2
Najważniejsze uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
      2.1. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi …………19
2.1.1. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 19
2.1.2...

Czytaj więcej

Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5

Rozdział I
Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu
      1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7
1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12
1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15

Rozdział II
Zarządzanie kapitałem ludzkim
      2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20
2.2. Zarządzanie przez wykorzystanie kapitału ludzkiego………… 26
2.3. Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie Polski………… 37

Rozdział III
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w firmie XYZ
      3.1. Charakterystyka firmy XYZ………… 44
3.2. Kapitał ludzki w firmie XYZ………… 53
3.3...

Czytaj więcej

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.
      1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7
1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16
1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27

Rozdział 2
Metody rozwoju zasobów ludzkich.
      2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3 Istota szkoleń……….42
2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44
2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44
2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47
2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48
2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49
2...

Czytaj więcej

Rola kobiet w zarządzaniu

Wstęp

Rozdział I
Metody rozwoju zasobów ludzkich
      1.1 Pojęcie rozwoju i doskonalenia
1.2 Budowanie ścieżek kariery
1.3 Motywacja – pojęcie i istota
1.3.1 Podejście od strony treści
1.3.2 Podejście do motywacji od strony procesu

Rozdział II
Sytuacja kobiet w zarządzaniu
      2.1 Pojęcie dyskryminacji i regulacje prawne w celu jej przeciwdziałania
2.2 Wpływ organizacji pozarządowych na wzrost poziomu zaangażowania kobiet w działalność społeczną i gospodarczą
2.3 Kompetencje obu płci w zakresie zarządzania
2.4 Problemy kobiet w zdobyciu stanowisk menedżerskich

Rozdział III
Sytuacja zawodowa kobiet w...

Czytaj więcej

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Wstęp

Rozdział 1
Współczesne problemy rekrutacji pracowników
      1.1. Pojęcie i istota rekrutacji
1.2. Metody i źródła rekrutacji
1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie
1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji
1.5. Planowanie zasobów ludzkich
1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie
1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji
1.8. Podsumowanie

Rozdział 2
Przegląd instrumentów rekrutacyjnych
      2.1. Narzędzia i techniki selekcji
2.2. Wykorzystanie metod selekcji

Rozdział 3
Pozyskiwanie kandydatów przez Social Media
      3.1. Definicja mediów społecznościowych
3.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy
      1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4
1.2. Podejście do zarządzania…….. 6
1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17
1.3.1. TQM…….. 17
1.3.2. Benchmarking ……..21
1.3.3. AGILE ……..24
1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27

Rozdział 2
Charakterystyka i podstawowa analiza firmy xyz
      2.1. Informacje i dane zasadnicze…….. 33
2.1.1. Przedmiot i istota działalności oraz geneza powstania…….. 33
2.1.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie…….. 37
2.1.3. Pozostałe istotne informacje…….. 38
2.2...

Czytaj więcej

Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index

Wstęp……….3

Rozdział I
Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu
      1.1. CSR i jego historia ……….4
1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10
1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16
1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21

Rozdział II
Istota i działalność RESPECT Index w Polsce
      2.1. Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce………. 24
2.2. Respect Index – istota i działalność w Polsce oraz metodologia oceny spółek………. 32

Rozdział III
Analiza działań z zakresu CSR Banku Zachodniego WBK S.A notowanego na Respect Index
      3.1...

Czytaj więcej

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Wstęp

Rozdział 1
Istota planowania w przedsiębiorstwie
      1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie
1.2 Rodzaje planów w organizacji
1.3 Etapy procesu planowania

Rozdział 2
Metody prognozowania sprzedaży
      2.1 Metody ilościowe prognozowania
2.2 Metody jakościowe prognozowania

Rozdział 3
Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży
      3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.2 Mikrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.3 Etapy procesy sprzedażowego w analizowanym banku
3.4 Metodologia tworzenie planu sprzedaży w banku XYZ

Rozdział 4
Analiza efektywności pla...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne a proces rozwoju personelu

Wstęp………..3

Rozdział 1
Pojęcie i istota motywacji
      1.1. Definicje i źródła motywacji………..5
1.2. Czynniki wpływające na system motywacyjny…………7
1.3. Modele i teorie motywacji……….23

Rozdział 2
Realizacja polityki personalnej a motywacja
      2.1. Zarządzanie przez cele………..31
2.2. Motywacja płacowa………..35
2.3. Pozapłacowe czynniki motywowania………..38

Rozdział 3
Motywacja a rozwój personelu
      3.1. Motywacja i jej wpływ na rozwój kompetencji pracowniczych………..43
3.2. Istota i znaczenie rozwoju personelu………..45
3.3. Podstawowe błędy w procesie motywowania………..49

Podsumowanie………..56
Źródła
Literatura…...

Czytaj więcej

Dobór kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp……….2

Rozdział I
Dobór kadr jako główny element zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Pojęcie oraz podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi……… 4
1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi ………6
1.3. Strategia personalna oraz modele zarządzania kadrami……… 12
1.4. Miejsce doboru kadr w strukturze funkcji personalnej……… 14

Rozdział II
Treść doboru kadr
      2.1. Planowanie zatrudnienia ………17
2.2. Rekrutacja ………21
2.3. Selekcja……… 28
2.4. Wprowadzenie do pracy……… 32

Rozdział III
Charakterystyka badanego podmiotu
      3.1. Przedmiot działalności spółki……… 34
3.2...

Czytaj więcej

Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie

Wstęp

Rozdział I
Aspekt teoretyczny zarządzania personelem
      1.1. Pojęcie i istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota
1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi
1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem

Rozdział II
Umowa o pracę
      2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę
2.2. Forma umowy o pracę
2.3. Tryb rozwiązania umowy o pracę

Rozdział III
Elastyczne zarządzanie personelem
      3.1. Elastyczność- cecha pożądana w gospodarce opartej na wiedzy
3.2. Elastyczne formy zatrudnienia
3.3...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2

Rozdział I
Mobbing jako rodzaj przemocy
      1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7
1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13
1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15
1.4. Skutki mobbingu………..18
1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21
1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30
1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32
1.7.1.Prawo cywilne………..34
1.7.2. Prawo pracy………..34
1.7.3. Prawo karne………..35
1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36

Rozdział II
Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego „XYZ” SP. Z O.O.
      2.1. Historia przedsiębiorstwa………..37
2.2...

Czytaj więcej

Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej

Wstęp……… 2

Rozdział 1
Motywowanie- teorie i modele
      Pojęcie motywacji………..4
Rodzaje motywacji ………..8
Modele motywacji ………..9
Przegląd wybranych teorii motywacji ………..12

Rozdział 2
Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne
      Płaca jako element systemu wynagradzania ………..26
Funkcje i formy płac ………..29
Rodzaje i charakterystyka pozapłacowych instrumentów motywacji……….. 36

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego firmy ABB
      Przedmiot, cel badań oraz hipotezy badawcze……….. 38
Metody i techniki badawcze……….. 40
Charakterystyka respondentów ………..41
Analiza wyników badań………..44
Wnioski i zalecenia ba...

Czytaj więcej

Nowoczesny i rewolucyjny przywódca

Wstęp………2

Rozdział I
Istota przywództwa
   1. Ewolucja poglądów na temat przywództwa……… 4
2. Definicja przywództwa………15
3. Zarządzanie vs przywództwo……… 19

Rozdział II
Wybrane koncepcje i style przywództwa
   1. Podział, definicje oraz rodzaje władzy……… 23
2. Podejście kwalifikacyjne ………29
3. Podejście behawioralne……… 32
4. Podejście sytuacyjne ………37
5. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne……… 40
6. Lider w organizacji ………44
7. Zadania lidera w czasie wprowadzenia gwałtownych zmian w organizacji……… 48

Rozdział III
Jack Welch – Charyzmatyczny dyrektor General Ectric
   1...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami pracowniczymi na przykładzie przedsiębiorstwa z barnży piekarniczej

Wprowadzenie

Rozdział 1
Rynek pracy w warce – uwarunkowania
      1.1. Warka – charakterystyka gospodarcza
1.1.1. Misja
1.1.2. Cele strategiczne
1.2. Piekarnia „Kazana” – rys rozwojowy
1.2.1. Charakterystyka i historia piekarni „Kazana” w warce
1.2.2. Przegląd kluczowych produktów piekarni „Kazana”
1.2.3. Analiza otoczenia piekarni „Kazana”
1.2.4. Analiza swot piekarni „Kazana”
1.3. Zabieganie o karierę zawodową
1.3.1. Publiczne służby zatrudnienia
1.3.2. Wybrane środki oddziaływania na postawy i zachowania ludzi na rynku pracy

Rozdział 2
Zatrudnienie na współczesnym rynku pracy
      2.1...

Czytaj więcej

Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w Agencji Pośrednictwa Pracy

Wstęp……….3

Rozdział 1
Problematyka procesów rekrutacji w literaturze przedmiotu.
      1.1 Pojęcie i istota rekrutacji we współczesnych przedsiębiorstwach………. 5
1.2 Przygotowanie procesu rekrutacji ……….7
1.3 Źródła, rodzaje i metody rekrutacji………. 9
1.3.1 Rekrutacja wewnętrzna ……….9
1.2 Rekrutacja zewnętrzna ……….10

Rozdział 2
Problematyka selekcji pracowników w literaturze przedmiotu.
      2.1 Pojęcie i istota selekcji procesów selekcji pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach……….. 13
2.2 Strategie selekcyjne ……….13
2.3 Wybór metod selekcji ……….13
2.3.1 Analiza życiorysu, formularzy aplikacyjnych ………...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
      1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich