Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010 4.32/5 (57)


Wstęp……… 1

Rozdzial 1.
Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych.

1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3
1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5
1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9
1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17
1.5. TP S.A. jako operator swiadczacy usluge powszechna……… 25
1.6. Perspektywy rozwoju US i USO……… 28


Rozdzial 2.
Metody pomiaru dostepnosci i jakosci usług powszechnych.

2.1. Dostepnosc i jakosc usług powszechnych……… 32
2.2. Istota i cele stosowania wskazników……… 36
2.3. Ocena zadowolenia z usług na polskim rynku telekomunikacyjnym……… 37
2.4. Podstawa prawna instrumentu wskazników……… 41
2.5. Opis jakosciowy wskazników……… 43
2.6. Techniczne metody pomiaru na przykładzie AWP-IL……… 50


Rozdzial 3.
Wyniki badan empirycznych.

3.1. Przedmiot i cel badan……… 52
3.2. Metodyka badan……… 53
3.3. Analiza miar opisowych……… 55
3.4. Wybór zmiennych diagnostycznych……… 67
3.5. Wyniki analizy skupien……… 69
3.6. Wyniki porzadkowania liniowego……… 87


Zakończenie……… 90
Literatura……… 92
Spis tabel……… 96
Spis rysunków……… 99

Oceń