Determinanty osiągnięć szkolnych uczniów (na postawie klasy ii szkoły podstawowej) 4.35/5 (20)


Wstęp………3

Rozdział I.
Osiągnięcia szkolne jako pojęcie w literaturze.

1.1. Wyjaśnienie pojęcia determinanty………5
1.2. Rodzaje determinantów wpływających na osiągnięcia szkolne………5
1.2.1. Czynniki biologiczne………5
1.2.2. Czynniki zdrowotne.
1.2.3. Czynniki materialne………9
1.3. Pojęcie osiągnięcia szkolne………10
1.4. Osiągnięcia szkolne uczniów-jak je badać?………13
1.5. Czynniki wpływające na powstawanie osiągnięć szkolnych………18


Rozdział II.
Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.

2.1.Pojęcie grupy rówieśniczej………21
2.2.Pojęcie środowiska wychowawczego………29
2.3. Rodzaje środowisk wychowawczych………30
2.3.1. Rodzina………30
2.3.2. Szkoła i grupa rówieśnicza………33


Rozdział III.
Metodologia badań własnych.

3.1. Metodologia nauk w nurcie badawczym………41
3.2. Przedmiot badań a problematyka badawcza………48
3.3. Hipotezy badawcze………51
3.4. Zmienne i wskaŚniki w badaniach pedagogicznych………54


Rozdział IV.
Analiza wyników badań własnych.

4.1 Charakterystyka respondentów………57
4.2. Wyniki badań………57
4.3. Podsumowanie i wnioski………75


Zakończenie………76
Spis tabel i rycin………79
Bibliografia………78
Aneks (ankieta)………82


Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 08:08