Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Procesy w organizacji

1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5
1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10
1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego

2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21
2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25
2.3. Charakterystyka materialów wejsciowych i ich dostawców ……… 28
2.4. Organizacja jako system adaptujacy się ……… 32
2.5. Cele i analiza SWOT firmy XYZ ………34

Rozdzial III.
Diagnoza wybranego procesu w firmie XYZ

3.1. Rodzaje procesów w przedsiębiorstwie ……… 36
3.2. Wybór procesu do analizy ……… 38
3.3. Analiza wybranego procesu ……… 39
3.4. Ocena istniejacego procesu ze wskazaniem jego mankamentów……… 54

Rozdzial IV.
Propozycja usprawnienia zdiagnozowanego przypadku

4.1. Wybór kryteriów usprawnienia procesu ……… 56
4.2. Prezentacja proponowanej koncepcji usprawnionego procesu ……… 57
4.3. Spodziewane efekty wykorzystania proponowanego rozwiazania oraz warunki ich wystapienia ………59

Podsumowanie ………64
Bibliografia ………66
Spis rysunków ……… 67
Spis tabel……… 68
Spis zalaczników ……… 68

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>