Funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczeń społecznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……..4

Rozdział I
Charakterystyka jakości i podstawowe pojęcia z jakości……..8

1.1. Definicje jakości……..9
1.2. Zarządzanie przez jakość……..10
1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10
1.2.2. Narzędzia zapewnienia jakości……..16
1.2.3. Metody zarządzania jakością……..20
1.3. Prekursorzy total qality management……..23
1.3.1. Deming i jego filozofia jakości……..23
1.3.2. Trylogia jurana……..25
1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26


Rozdział II
Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych……..8

2.1. Istota ubezpieczenia społecznego……..28
2.2. Ubezpieczenia społeczne na świecie………32
2.3. Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce……..35
2.3.1. Dwudziestolecie międzywojenne……..35
2.3.2. Ubezpieczenia społeczne po II Wojnie Światowej……..38


Rozdział III
Zakład ubezpieczeń społecznych..40

3.1. Historia powstania zakładu ubezpieczeń społecznych……..40
3.2. Struktura organizacyjna zakładu ubezpieczeń
społecznych, jego zadania i funkcje przed reformą……..45
3.2.1. ZUS –
centrala……..45
3.2.2. ZUS – oddział……..50
3.2.3. ZUS –
inspektorat……..54


Rozdział IV
Świadczenia Pieniężne wypłacane przez
ZUS……..56

4.1.
Choroba……..56
4.1.1. zasiłek
Chorobowy……..57
4.1.2. Świadczenie
rehabilitacyjne……..60
4 1.3. Zasiłek wyrównawczy……..62
4.2.Inwalidztwo……..64
4.2.1. Renta
inwalidzka……..64
4.3. Wypadek przy pracy i choroba
zawodowa……..66
4.4. Starość……..68
4.4.1.
Emerytura……..69
4.5. Śmierć……..72
4.5.1. Renta
rodzinna……..73
4.5.2. Zasiłek
pogrzebowy……..76
4.6. Inne
zdarzenia……..77
4.6.1. Zasiłek
porodowy..78
4.6.2. Zasiłek macierzyński……..79
4.6.3. Zasiłek
wychowawczy……..80
4.6.4. Zasiłek opiekuńczy……..81
4.6.5. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego……..83


Rozdział V
Reforma systemu ubezpieczeń i jej znaczenie dla
funkcjonowania
ZUS……..85

5.1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych……..86
5.2. Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu
ubezpieczeń społecznych……..93
5.2.1.
Emerytura……..94
5.2.2.Renta z tytułu niezdolności do
pracy……..95
5.2.3. Renta
rodzinna……..97
5.2.4. Dodatek pielęgnacyjny……..97
5.2.5. Dodatek do renty
rodzinnej……..98
5.2.6. Zasiłek
pogrzebowy……..98
5.3. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym……..98
5.4. ZUS jako instytucja nowego systemu ubezpieczeń
społecznych……..102
5.5. Analiza SWOT……..111


Zakończenie……..119

Bibliografia……..123

Oceń