Ocena kondycji finansowej spółki XYZ S.A. w latach 2006-2008


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka analizy ekonomicznej.

1.1. Zakres i cele analizy ekonomicznej.
1.2. Istota i zakres analizy finansowej.
1.3. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich prezentacja.
1.3.1. Charakterystyka bilansu.
1.3.2. Rachunek zysków i strat.
1.3.3. Rachunek przeplywów pienieznych.
1.4. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
1.4.1. Wskazniki plynnosci finansowej.
1.4.2. Wskazniki zadluzenia.
1.4.3. Wskazniki obrotowosci.
1.4.4. Wskazniki rentownosci.

Rozdzial II
Wstępna analiza finansowa spółki XYZ. S.A.

2.1. Ogólna charakterystyka spólki.
2.2. Analiza bilansu.
2.3. Analiza rachunku zysków i strat.
2.4. Analiza przeplywów pienieznych.
2.5. Analiza dynamiki.

Rozdzial III
Dostosowanie analizy wskaznikowej na przykładzie spółki XYZ.S.A.

3.1. Istota, zakres i zasady analizy wskaznikowej.
3.2. Ocena kondycji spółki na podstawie analizy wskaznikowej.
3.2.1. Wskazniki plynnosci.
3.2.2. Wskazniki zadluzenia.
3.2.3. Wskazniki obrotowosci.
3.2.4. Wskazniki rentownosci.
3.3. Porównanie (zmiany) kondycji spółki w drugim pólroczu 2008 i pierwszym pólroczu 2009.

Zakończenie.
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>