Polska polityka bezpieczeństwa ekologicznego. Studium na przykładzie działalności Urzędu Gminy w XYZ.

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wprowadzenie

Rozdział 1
Definicja pojęcia ekologicznego

1.1. Ustalenia terminologiczne
1.2. Miejsce bezpieczeństwa ekologicznego w systemie bezpieczeństwa narodowego
1.3. Podstawy prawne bezpieczeństwa ekologicznego.
1.4. Polityka bezpieczeństwa ekologicznego.


Rozdział 2
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Lokalizacja.
2.2. Gospodarka.
2.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze.


Rozdział 3
Polityka bezpieczeństwa ekologicznego w gminie XYZ

3.1. Urząd Gminy w XYZ.
3.2. Projekt zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.
3.3. Efekty działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.


Podsumowanie
Literatura.