Przemiany w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie Przedszkoli XXX – kierunki tych zmian w latach 90-tych

Wstęp ……..5

Rozdzial I.
Przeglad literatury przedmiotu………7

1. Edukacja dla xxi wieku w świetle raportu dla UNESCO – miedzynarodowej
komisji do spraw edukacji pod przewodnictwem jacques’a delorsa………7
2. Program unesco w dziedzinie oswiaty i wychowania ujety w raporcie Edgara
Foure’a – uczyc sie, aby byc……….21
3. Wartość wczesnej edukacji dzien na podstawie raportu "dazenie ku teczy"
autorstwa martina woodhead………37
4. Przemiany modelu edukacyjnego przedszkoli – tworzenie nowego ich obrazu………47
4.1. Znaczenie i miejsce wychowania w przedszkolu w systemie edukacji………48
4.2. Kierunki przemian………52
5. Wychowanie dla swiata jutra………74
5.1. Wspóltworzenie samego siebie………78


Rozdzial. III
Metodologia badan wlasnych………81

1. Problem i pytania badawcze z nim zwiazane – uzasadnienie wyboru tematu pracy
………85
2. Metody i narzedzia badan………88
3. Dobór badanych osób i zródel………91
4. Organizacja i przebieg badan………93
5. Ogólna charakterystyka zgromadzonego materialu………94


Rozdzial IV.

Wyniki badan wlasnych……… 96
1. Przemiany przedszkoli w świetle koncepcji reformy systemu edukacji z 1998 r
i w "Dazeniu ku teczy" z 1998 r……….96

2. Przedszkola nr 59; 60; 248 i 315 w latach dziewiecdziesiatych – stan i
perspektywy………99
3. Czynniki wpływajace na stan i perspektywy przedszkoli………110
3.1 Przemiany w celach, zadaniach i funkcjach………112
3.2. Przemiany w metodach i srodkach w tym w tresciach………116
3.3. Przemiany kadry………130
3.4 Przemiany srodowiska i dzieci………136
4. Przedszkola nr 59, 60, 248 i 315 w opinii rodziców………152
4.1. Ocena pracy nauczycielek i dyrektora………152
4.2. Oczekiwania rodziców dotyczace pracy placówki………155
5. Przedszkola nr 59; 60; 248 i 315 w opinii nauczycielek ………158
5.1. Ocena pracy przedszkoli i pracy wlasnej ………158
5.2. Oczekiwania nauczycielek dotyczace pracy przedszkoli ………174
6. Podsumowanie wyników badan wlasnych – wnioski z nich plynace……… 176
6.1. Analiza badan zawartych w pytaniach ………176


Bibliografia ………188
Dokumenty ………188
Literatura zródlowa ………188
Aneks………190
Ankieta nr 1………191
Ankieta nr 2………197

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>