Uwarunkowania rozwoju prywatnego transportu mleka na przykładzie wybranego regionu produkcji mleczarskiej 5/5 (12)

3 marca 2019 Off Przez administrator


1. Wstęp, cel i zakres pracy ………. 9

2. Przesłanki rozwoju produkcji mleczarskiej w Polsce ………. 11

2.1 Mleczarstwo i jego struktura ………. 12
2.2 Czynniki kształtujące potencjał produkcji mleczarskiej i jego wykorzystanie ………. 13
2.2.1 Liczba krów i ich struktura ………. 14
2.2.2 Wydajność mleczna krów i jej zmiany ………. 16
2.2.3 Obiekty przetwórstwa mleka ………. 19


3. Zagadnienia transportowej obsługi mleka surowego

3.1 Metody odbioru i transportu mleka z gospodarstw ………. 21
3.2 Wymagania stawiane w transporcie mleka ………. 23
3.3 Standardy mleka na etapie jego odbioru z gospodarstw ………. 24


4. Badania transportu mleka w wybranym regionie produkcji mleczarskiej

4.1 Charakterystyka regionu produkcji mleczarskiej ………. 27
4.2 Działalność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim z uwzględnieniem odbioru i transportu mleka ………. 28
4.3 Doskonalenie organizacyjno-ekonomicznych aspektów dostarczania mleka surowego do OSM na podstawie wyników badań ankietowych ………. 31
4.4 Dyskusja wyników badań ………. 35


Podsumowanie ………. 38
Bibliografia ………. 39
Spis rysunków i tabel ………. 42
Załącznik – ankieta ………. 44

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie