Wynagrodzenia pracowników w rachunkowości w jednostkach gospodarczych

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Proces rekrutacyjny i formy zatrudnienia w jednostce gospodarczej

1.1. Istota, rola i zakres rekrutacji w jednostce gospodarczej ………….5
1.2. Pojęcie i rodzaje strategii selekcji personelu ………….11
1.3. Wprowadzenie pracownika do pracy…………. 15
1.4. Istota i formy zatrudnienia ………….16


Rozdział II
Dokumentacja naliczania elementów wynagrodzenia i ich ewidencja

2.1. Istota płacy i jej funkcje ………….24
2.2. Formy wynagrodzeń…………. 27
2.3. Dokumentacja wynagrodzeń ………….30
2.4. Elementy składowe wynagrodzenia…………. 34
2.4.1. Składki na ubezpieczenie społeczne ………….36
2.4.2. Fundusz pracy oraz Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych ………….38
2.5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ………….40
2.6. Ewidencja rozrachunków z pracownikami…………. 43


Rozdział III
Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników w jednostce gospodarczej na przykładzie firmy Flexergis

3.1. Charakterystyka jednostki gospodarczej ………….47
3.2. Proces rekrutacyjny w Flexergis sp. z o.o. ………….51
3.3. Regulamin wynagradzania i czas pracy w spółce…………. 55
3.4. Wynagrodzenia i obciążenia w Flexergis z o.o………….. 59
3.5. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych…………. 64


Zakończenie………….67
Bibliografia………….69
Spis rysunków………….72
Spis tabel………….73