Zarządzanie logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie branzy usług finansowych na przykładzie ING Banku Slaskiego.


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Koncepcja obslugi klienta w przedsiębiorstwie

1.1. Definicja obslugi klienta w logistyce ………… 5
1.2. Elementy obslugi klienta ………… 9
1.3. Normalizacja elementów obslugi klienta ………… 13
1.4. Polityka obslugi klienta ………… 18


Rozdzial 2.
Charakterystyka funkcjonowania ING Banku Slaskiego na rynku usług finansowych

2.1. Specyfika ryzyka usług finansowych w Polsce ………… 22
2.2. Zakres działania ING Banku Slaskiego i charakterystyka jego usług ………… 27
2.3. Struktura organizacyjna firmy ………… 31
2.4. Systemy zarządzania jakoscia ………… 35


Rozdzial 3.
Polityka obslugi klienta w ING Banku Slaskim

3.1. Identyfikacja oczekiwan klienta ………… 38
3.2. Identyfikacja wymagan obslugi dla segmentów rynku ………… 47
3.3. Alternatywne pakiety obslugi klienta ………… 50
3.4. Uwarunkowania implementacji polityki obslugi klienta w badanej firmie ………… 56


Zakończenie ………… 59
Literatura ………… 61
Spis rysunków ………… 62
Spis tabel ………… 63
Zalaczniki ………… 64


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII