Aspiracje i plany zyciowe wychowanków domu dziecka. 4.28/5 (43)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I.
Problem aspiracji w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Wyjasnienie podstawowych pojęćterminologicznych wystepujacych w pracy: (aspiracje, poziom aspiracji, plany zyciowe, opiekun, wychowanek, sieroctwo, sieroctwo społeczne) ………6
1.2. Rodzaje aspiracji ………14
1.3. Osobowosciowe uwarunkowania aspiracji ………20
1.4. Srodowiskowe uwarunkowania aspiracji……… 23
1.5. Pedagogiczne uwarunkowania aspiracji ………25

Rozdział II.
Dom dziecka jako środowisko opieki zastepczej

2.1. Struktura organizacyjna placówki ………27
2.2. Funkcje i zadania domu dziecka ………35
2.3. Kształtowanie wzajemnych wiezi miedzy wychowankiem i wychowawca ………43
2.4. Przezwyciezenie, ograniczenie i kompensowanie ujemnych stron opieki zakladowej……… 47
2.5. Stan badan dotyczacy aspiracji ………52

Rozdział III.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan……… 58
3.2. Problemy i hipotezy robocze……… 60
3.3. Zmienne i wskazniki……… 68
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………72
3.5. Teren badan ………80
3.6. Charakterystyka badanej populacji……… 83
3.7. Organizacje i przebieg badan ………87

Rozdział IV.
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Wpływ wychowawców na aspiracje i plany zyciowe wychowanków domów dziecka……… 90
4.2. Wpływ wychowawców na aspiracje i plany zyciowe wychowanków domów dziecka w opinii podopiecznych ………95
4.3. Czynniki wpływajace na wybór zawodu przez wychowanków domu dziecka ………97
4.4. Udział grupy rówiesniczej w planowaniu przyszlosci przez wychowanków domów dziecka ………102
4.5. Wartosci majace wpływ na aspiracje i plany zyciowe wychowanków domów dziecka ………105

Synteza wyników badan empirycznych ………107
Wnioski i uogólnienia ………111
Postulaty dla praktyki pedagogicznej……… 113
Spis tabel ………114
Bibliografia ………116
Aneks ………121

Oceń