Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 4.6/5 (15)

23 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp.

Rozdział I
Charakterystyka zawodu nauczyciela

1.1. Pojęcie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….5
1.2.Rola i funkcje nauczyciela w ujęciu historycznym oraz wspólczesnym……….11
1.3.Wlasciwosci nauczyciela……….15
1.3.1.Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej……….15
1.3.2.Cechy osobowosciowe nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej……….27
1.3.3.Ksztalcenie nauczycieli w Polsce……….32

Rozdział II
Motywy wyboru zawodu nauczyciela

2.1.Pojęcie motywu……….46
2.2.Teorie motywacji……….48
2.3.Czynniki wpływajace na wybór zawodu nauczyciela……….52
2.3.1. Czynniki wewnetrzne……….52
2.3.2. Czynniki zewnetrzne……….55

Rozdział III
Metodologia badan wlasnych

3.1.Przedmiot i cele badan……….61
3.2.Problemy badawcze i hipotezy ……….64
3.3.Zmienne i wskazniki ……….67
3.4.Metody, techniki i narzedzia badawcze……….68
3.5.Organizacja, przebieg oraz charakterystyka badanej grupy……….70

Rozdział IV
Analiza wyników badan

4.1.Analiza uzyskanych wyników badan……….75
4.2.Podsumowanie i wnioski ……….78

Bibliografia ……….80
Zalacznik……….81


Oceń