Organizacja pracy w Agencji Celnej.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I.
Istota organizacji pracy

1. Pojęcie organizacji oraz organizacji pracy w świetle literatury przedmiotu
2. Zasady organizacji pracy


Rozdział II.
Metody badania organizacji

1. Podstawowe założenia i etapy metody diagnostycznej
2. Techniki opisu i rejestracji stanu istniejącego
3. Charakterystyka przyjętej metody badawczej


Rozdział III.
Opis i analiza pracy w badanej agencji celnej

1.Charakterystyka firmy
2. Organizacja i przebieg procesów pracy w świetle przepisów formalnych
3. Badanie organizacji pracy wybranego stanowiska roboczego
3.1. Opis badanego stanowiska pracy
3.2. Czas pracy i fotografia dnia roboczego
3.3. Analiza obiegu dokumentów
4. Główne siły i słabości

Rozdział IV
Kierunki dalszego doskonalenia organizacji

1. Główne wnioski i propozycje usprawnień
2. Możliwości i warunki wdrażania zaproponowanych usprawnień


Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic