Próba oceny wykorzystania środków UE przez gmine XYZ.


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizacje zadan Finansowych przez gmine.

1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego……5
1.2 Zasady i Cele Polityki UE………7
1.3 Charakterystyka Funduszy Strukturalnych………10
1.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)……….10
1.3.2 Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)………12
1.3.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ……..13

Rozdzial II.
Finansowa Gospodarka Gminy.

2.1 Charakterystyka Samorzadu terytorialnego…….14
2.2 Finanse samorządu terytorialnego…….17
2.3 Budżet gminy……..20
2.4 Procedura uchwalania i wykonywania budżetu…….21
2.5 Rodzaje dochodów obcych………22
2.6. Klasyfikacja wydatków……..24

Rozdzial III.
Analiza i ocena wykorzystania funduszy unijnych przez gmine XYZ.

3.1 Charakterystyka gminy XYZ……..26
3.2 Zrealizowane projekty przez gmine XYZ w latach 2004-2008…………29
3.2.1. Inwestycje w 2004 roku………30
3.2.2. Inwestycje w 2005 roku………33
3.2.3. Inwestycje w 2006 roku…………35
3.2.4 Inwestycje w 2007 roku………..37
3.2.5. Inwestycje w 2008 roku…………..38
3.3 Strategie realizacji planowanych projektów na lata 2009-2013……..39

Zakończenie…….45
Bibliografia……..47
Spis tabeli i wykresów……..49


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>