Sytuacja wychowawcza dzieci w wieku szkolnym w rodzinach dysfunkcjonalnych

Wstęp.

Rozdzial I
Rodzina jako grupa wychowawcza

1.1. Rodzina jako podstawowa jednostka wychowania.
1.2. Rodzina i jej wpływ na inne srodowiska wychowawcze.


Rozdzial II
Dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej

2.1. Metody wychowawcze rodziców i formy opieki nad dzieckiem.
2.2. Niedostosowanie społeczne.
2.3. Przestepczosc w rodzinie i jej wpływ na dziecko.


Rozdzial III
Rodzina a przemoc

3.1. Wpływ patologii rodzinnych na prawidlowy rozwój dziecka.
3.2. Przemoc w rodzinie.
3.3. Przemoc wobec dziecka i jej rodzaje.
3.4. Przyczyny i skutki przemocy rodzinnej.


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Przedmiot i cel badan.
4.2. Problemy i hipotezy badawcze.
4.3. Metody i narzedzia badawcze.


Rozdzial V
Sytuacja dzieci w wieku szkolnym z rodzin dysfunkcjonalnych- badania wlasne

5.1. Stosunki dzieci z rodzicami.
5.2. Sposoby szukania pomocy przez dzieci z problemami.
5.3. Przemoc w rodzinie- skala wystepowania zjawiska.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>