Tag: adaptacja dziecka 3 letniego do przedszkola bibliografia

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Przez administrator

Wprowadzenie………….3 Rozdział 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdział 2. Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojęcia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja…

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola 4.73/5 (647)

Przez administrator

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie…

Metody aktywizujace w nauczaniu zintegrowanym w klasach 1-3 4.2/5 (50)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota metod aktywizujacych 1.1. Pojęcie metod aktywizujacych……….6 1.2. Znaczenie metod aktywizujacych dla rozwoju i aktywnosci dziecka……….9 1.3. Doswiadczanie poprzez metody aktywne ……….12 Rozdział 2. Aktywne nauczanie w ksztalceniu zintegrowanym 2.1. Rola nauczyciela w pracy metodami aktywizujacymi………. 17…

Rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczeszczajacych do przedszkola 4.23/5 (53)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rodzina a dziecko niepelnosprawne – przeglad problematyki 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Sytuacja i przezycia emocjonalne rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 1.3. Funkcjonowanie społeczne rodziny 1.4. Charakterystyka wybranych niepelnosprawnosci 1.5. Wychowanie przedszkolne w ujęciu ogólnym Rozdział 2.Metodologia badan wlasnych…

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4.93/5 (870)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Teoretyczne podstawy badań własnych  1.1. Definicje i teorie zabawy……….4 1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15 1.3. Funkcje zabawy……….23 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27 1.5. Możliwości wykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34 Rozdział II…

Adaptacja dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym 4.34/5 (38)

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I. Adaptacja dziecka w srodowisku przedszkolnym 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a adaptacja 1.2. Problematyka adaptacji dzieci do przedszkola ………..15 1.3. Zadania przedszkola i dziecka w procesię jego adaptacji……….. 18 1.4. Program wstepnej adaptacji……….. 21 1.5.…

Problem adopcji w srodowiskach rodzinnych. 4.33/5 (40)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1.Psychologiczny aspekt adopcji. 1.1. Adopcja szansa na rodzicielstwo………..5 1.2. Problem jawnosci adopcji………..6 1.3. Przezwyciezanie kryzysów tozsamosci rodziców adopcyjnych………..7 Rozdział 2. Zarys adopcji w Polsce. 2.1 Prawny wymiar adopcji w Polsce………..9 2.2 Procedury adopcyjne………..11 2.3 Przyczyny odrzucenia kandydatów………..13 Rozdział…

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie………….3 Rozdział 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdział 2. Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojęcia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja…

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym. 4.48/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu 1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5 2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9 3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzające rozwój dziecka przedszkolu……… 14 Rozdział II Znaczenie i rola zabaw…

Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2.…

Efektywność zabawy w edukacji przedszkolnej 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rola zabaw w edukacji przedszkolnej 1.1. Cel, zalozenia, tresci programowe edukacji przedszkolnej w Polsce. 1.2. Podstawowe metody pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu. 1.3. Efektywność gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Rozdział II. Metodologia…

Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola. 4.11/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Badany problem w świetle literatury 1. Rozumienie pojęcia adaptacja……….. 7 2. Cechy procesu rozwojowego trzyletniego dziecka ………..13 2.1. Sfera fizyczna – ruchowa ………..15 2.2. Sfera społeczna – emocjonalna ………..17 2.3. Sfera poznawczo – umysłowa ………..20 3. Przejawy…

Terapeutyczna rola bajki. 4.36/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział…

Wizerunek nauczyciela w oczach dzieci w wieku przedszkolnym 4.2/5 (35)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Problematyka zawodu nauczyciela w świetle literatury 1.1 Geneza powstania zawodu nauczyciela………. 5 1.2 Kompetencje zawodowe nauczyciela………. 8 1.3 Funkcje i zadania nauczyciela ……….11 1.4 Wizerunek nauczyciela ……….14 1.5 Rola nauczyciela w procesie dydaktyczna – wychowawczym………. 17 1.6…

Rola babci oraz dziadka w wychowywaniu wnuków 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział I Starość jako wyzwanie. 1.1. Starość jako faza zżycia człowieka ………. 4 1.2. Jakość zżycia ludzi starszych ………. 8 1.3. Problemy życiowe ludzi w starszym wieku ………. 14 Rozdział II Wychowawcza rola dziadków. 2.1. Wychowanie w…

Proces adaptacyjny dziecka trzyletniego do srodowiska przedszkolnego na przykładzie publicznego przedszkola. 4.64/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………..3. Rozdział I. Proces adaptacji dziecka w świetle literatury. 1. Adaptacja w literaturze przedmiotu………..5. 2. Uwarunkowania procesu adaptacji dziecka do przedszkola………..9. 3. Trudnosci dziecka w adaptacji do przedszkola………..12 4. Charakterystyka rozwoju dziecka 3-letniego………..18. 5. Znaczenie rodziny w procesię adaptacyjnym………..20. 6.…