Gry i zabawy dziecka w wieku przedszkolnym w srodowisku domowym


Wstęp …………2

Rozdzial I
Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym.

1.1 Wyjasnienia terminologiczne …………4
1.1.1 Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym …………11
1.2 Pojecie oraz funkcje zabaw i gier …………13
1.2.1 Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych…………21
1.2.2 Rola gier i zabaw …………31


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel, przedmiot i podmiot badan …………34
2.2 Problematyka badawcza…………35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzedzi badawczych …………38
2.4 Organizacja i przebieg badan …………43


Rozdzial III.
Analiza materialu empirycznego

3.1 Charakterystyka srodowiska rodzinnego badanych dzieci …………49
3.2 Omówienie badan przeprowadzonych wśród rodziców…………50
3.3 Wpływ zabaw i gier na przyrost wiadomosci i umiejetnosci dzieci…………64


Podsumowanie badan i wnioski koncowe …………71
Bibliografia …………75
Spis tabel …………78
Aneks …………79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>