Wizerunek nauczyciela w oczach dzieci w wieku przedszkolnym

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….3

Rozdział I.
Problematyka zawodu nauczyciela w świetle literatury

1.1 Geneza powstania zawodu nauczyciela………. 5
1.2 Kompetencje zawodowe nauczyciela………. 8
1.3 Funkcje i zadania nauczyciela ……….11
1.4 Wizerunek nauczyciela ……….14
1.5 Rola nauczyciela w procesie dydaktyczna – wychowawczym………. 17
1.6 Stosunek nauczyciela do uczniów ……….19
1.7 Osobowość i autorytet nauczyciela………. 22


Rozdział II.
Metodologia badan własnych

2.1 Przedmiot, cel i problematyka badawcza………. 26
2.2 Metody, techniki i narzędzia badan………. 28
2.3 Teren i przebieg badan………. 31


Rozdział III.
Analiza wyników badan własnych

3.1 Cechy fizyczne wymarzonego nauczyciela w oczach dzieci w przedszkolu………. 33
3.2 Osobowość wychowawcy w oczach dzieci………. 39
3.3 Stosunek wymarzonego nauczyciela do dzieci………. 43


Bibliografia………. 47
Zakończenie ……….50
Spis tabel ……….52
Spis wykresów ……….53
Aneks………. 54

 

 Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.