Wartość diagnostyczna zabawy w pracy nauczyciela w przedszkolnej grupie integracyjnej.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Zabawa w rozwoju dziecka w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojecie zabawy………. 5
1.2. Teorie zabawy ……….6
1.3. Rodzaje zabaw i ich wlasciwosci………. 8
1.3.1. Zabawy konstrukcyjne ……….8
1.3.2. Zabawy twórcze ……….9
1.3.3. Zabawy dydaktyczne………. 10
1.3.4. Zabawy ruchowe………. 11
1.4 Zabawa w poznawaniu swiata przez dziecko………. 11
1.5. Funkcje zabawy w rozwoju dziecka………. 13
1.5.1. Funkcja ksztalcaca ……….13
1.5.2. Funkcja wychowawcza……….14
1.5.3. Funkcja terapeutyczna ……….15


Rozdzial II
Grupa integracyjna w wychowaniu przedszkolnym

2.1 Pojecie integracji w edukacji………. 16
2.2. Zasady funkcjonowania oddzialów integracyjnych w przedszkolach ……….18
2.3. Cele i funkcje integracji na poziomie przedszkolnym ……….18
2.4. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddzialach integracyjnych………. 20
2.6. Wartość diagnostyczna zabawy w wychowaniu przedszkolnym ……….21
2.6.1. Zabawa jako wyraz wiedzy o swiecie ……….21
2.6.2. Zabawa w rozwoju umyslowym dziecka ……….23
2.6.3. Zabawa w rozwoju spoleczno – emocjonalnym………. 24
2.6.4 Zabawa w rozwoju motorycznym………. 25


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan

3.1. Cel, przedmiot, problematyka badan………. 27
3.2 Problem glówny i problemy szczególowe………. 27
3.3 Hipoteza glówna i hipotezy robocze………. 28
3.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 29
3.5 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji………. 34


Rozdzial IV
Wartość diagnostyczna zabawy w świetle badan wlasnych

4.1. Zabawa jako źródłopoznawania dziecka………. 42
4.2. Zachowanie i potrzeby dzieci ujawnione w zabawach ……….47
4.3. Twórczy charakter zabawy a miejsce i czas zabawy………. 52
4.4. Zabawa odbiciem stosunków w rodzinie………. 53


Wnioski z badan………. 61
Podsumowanie………. 63
Bibliografia………. 66
Spis tabel………. 68
Spis diagramów………. 68
Spis zalaczników………. 69
Arkusz zachowania………. 70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>