Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011 4.38/5 (37)Wstęp……….5

Rozdzial I
Przedmiot i źródła analizy finansowej

1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7
1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19
1.3.1. Bilans………. 20
1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23
1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26


Rozdzial II
Metody oceny spółki za pomoca analiz

2.1. Analiza wstepna sytuacji majatkowej spólki………. 29
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 33
2.3. Wstępna analiza rachunku przeplywów pienieznych………. 35
2.4. Wskazniki plynnosci ……….38
2.5. Wskazniki rentownosci ……….46
2.6. Wskazniki zadluzenia ……….53
2.7. Wskazniki sprawnosci działania ………. 56


Rozdzial III
Charakterystyka spółki Amica Wronki S.A.

3.1. Historia marki………. 62
3.2. Informacje o spólce ……….64
3.3. Jakość i ekologia spólki ……….67


Rozdzial IV
Praktyczne wykorzystanie narzedzi analizy finansowej do zbadania sytuacji finansowej firmy Amica Wronki spólka akcyjna w latach 2007-2011

4.1. Analiza sytuacji majatkowej spólki ……….69
4.2. Analiza sytuacji kapitalowej spólki………. 73
4.3. Analiza rachunku zysków i strat ……….79
4.4. Analiza rachunku z przeplywów środków pienieznych ……….81
4.5. Wskazniki plynnosci ……….87
4.6. Wskazniki rentownosci ……….89
4.7. Wskazniki zadluzenia ……….94
4.8. Wskazniki sprawnosci działania ……….96


Podsumowanie ……….98
Bibliografia ……….100

Oceń