Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP 4.16/5 (25)

22 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp………6

Rozdział 1
Motywacja i jej znaczenie dla organizacji
1.1. Pojęcie i istota motywacji ………7
1.2. Definicja i elementy procesu motywacji ………11
1.3. Modele motywacji w literaturze……… 14
1.4. Czynniki oddziałujące na motywację w pracy ………19

Rozdział 2
Rodzaje motywacji
2.1. Klasyfikacja motywacji w przedsiębiorstwach
      2.2. Charakterystyka motywacji wewnętrznej ………25
2.3. Specyfika motywacji zewnętrznej ………27
2.4. Zarządzanie systemem motywacyjnym……… 29

Rozdział 3
Motywowanie pracowników w praktyce
3.1. Cel badań……… 39
3.2. Problematyka badawcza ………39
3.3. Metody, przebieg i organizacja badań……… 40
3.4. Analiza wyników badań ………41
3.4.1. Materiał badań……… 41
3.4.2. Motywacja ze względu na rozmiar przedsiębiorstwa……… 44
3.4.3. Motywacja ze względu na stanowisko ………58

Zakończenie ………67
Bibliografia ………69
Wykaz ilustracji……… 72
Załączniki ………74

Oceń