Aspekt strategii produktowej w zarządzaniu firmą. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp…….3

Rozdział 1.,br> Strategia produktu w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa……..4

1.1. Produkt jako element
marketingu……..4
1.2. Pojęcie strategii
marketingowej……..7
1.2.1. Strategie marketingowe w
strukturze strategii przedsiębiorstwa…….8
1.2.2. Strategie wejścia na
rynek…….11
1.2.3. Strategie oparte na
relacjach między rynkiem a
produktem…….16
1.2.4. Strategie
konkurencyjne…….19
1.2.5. Strategie ze względu na
udział firmy w rynku…….24
1.3. Strategia jako etap zarządzania
strategicznego…….30
1.4. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa…….38


Rozdział 2.
Metody ustalania strategii
produktu…….46

2.1. Instrumenty polityki
marketingowej…….46
2.1.1.
Produkt……..46
2.1.2.
Dystrybucja…….52
2.1.3.
Cena…….55
2.1.4.
Promocja……..57
2.2. Analiza aktualnego stanu otoczenia i zasobów
wewnętrznych……..61
2.1. Zewnętrzne warunki działania……..61
2.2. Wewnętrzne warunki działania…….71
2.3. Analiza mocnych i słabych
stron…….80
2.4. Analiza kluczowych czynników
sukcesu…….81


Rozdział 3.
Charakterystyka firmy xyz sp. z
o.o…….83

3.1. Charakterystyka firmy xyz sp. z
o.o……..83
3.2. Struktura organizacyjna i
zatrudnienia……..86
3.3. Opis procesu
produkcyjnego…….90
3.4. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży……..94
3.5. Kondycja
finansowo-ekonomiczna…….101

Rozdział 4.
Strategia produktu – ramiączka odzieżowe
(controlling produktu)……..106

4.1.
Produkt…….106
4.2. Sprzedaż……..108
4.3. Analiza SWOT
firmy……..110
4.4. Analiza SWOT wybranych firm
konkurencyjnych……..111
4.5. Elementy strategii
firmy……..112

Bibliografia……..115

Oceń