System wynagradzania przedstawicieli handlowych w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……..2

Rozdział 1.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie…….4

1.1. Pojęcie
motywacji…….4
1.2. Teorie
motywacji……..6
1.2.1. Teorie treści……..7
1.2.2. Teorie
procesu…….11
1.2.3. Teoria
wzmocnienia…….15
1.3. Pozapłacowe środki pobudzania
motywacji…….16


Rozdział 2.
Zasady kształtowania składników
wynagrodzenia……..28

2.1. Kształtowanie płacy
zasadniczej…….28
2.2. Premia jako instrument
motywowania……..31
2.2.1. Systemy premiowania i ich
charakterystyka…….32
2.2.2. Warunki skutecznego
premiowania…….35
2.3. Zasady kształtowania pozostałych składników
wynagrodzenia…….36
2.4. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac…….39
2.5. Brak reakcji na zachęty płacowe…….41
2.6. Zwiększenie skuteczności
wynagradzania……..44


Rozdział 3
Analiza systemu wynagrodzeń przedsiębiorstwa
xyz……..46

3.1. Charakterystyka
firmy…….46
3.2. Przedstawiciele handlowi przedsiębiorstwa…….49
3.3. Sposoby wynagradzania pracowników działu
handlowego…….55


Zakończenie
……..64
Bibliografia
…….65

Oceń