Logistyka dystrybucji i jej rozwój na podstawie gminnej spółdzielni „XYZ” 5/5 (11)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I
Koncepcja rozwoju logistyki

1.1. Istota i znaczenie logistyki………… 4
1.2. Znaczenie logistyki w działaniach współczesnego przedsiębiorstwa…………7
1.3. Charakterystyka systemów logistycznych………… 11


Rozdział II
Logistyka dystrybucji, jej zasady oraz podstawowe pojęcia

2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące logistyki dystrybucji …………15
2.2. Rodzaje dystrybucji………… 18
2.3. Struktura logistyki dystrybucji …………19
2.4. Kanały dystrybucji…………23
2.5. Łańcuch dystrybucyjny………….25


Rozdział III
Spółdzielczość w polskiej gospodarce

3.1. Istota spółdzielczości …………28
3.2. Rola spółdzielczości w polskiej gospodarce …………32
3.3. Formy i sektory aktywności (spółdzielnie mieszkaniowe itp.)…………35
3.4. Rozwój spółdzielczości w Polsce – aktualne trendy …………40


Rozdział IV
Logistyka dystrybucji na przykładzie gminnej spółdzielni „XYZ”

4.1. Charakterystyka spółdzielni………… 45
4.1.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa …………46
4.1.2. Struktura organizacyjna firmy………… 47
4.2. Analiza i ocena systemu sterowania procesem dystrybucji w firmie GS …………51
4.3. Możliwe ścieżki rozwoju dla firmy w obszarze logistyki dystrybucji………… 53
4.4. Logistyka dystrybucji i zapasy produktów świeżych na podstawie Hurtowni Warzyw i Owoców GS …………54


Zakończenie………… 56
Bibliografia………… 58
Spis rysunków………… 63
Spis tabel …………64

Oceń