Obsługa klienta w róznych typach kanalów dystrybucji w firmie XYZ


Wstęp ………… 4

Rozdzial I.
Dystrybucja w teorii marketingu

1. Marketing w przedsiębiorstwach dzialajacych na rynku dóbr konsumpcyjnych………… 7
2. Dystrybucja jako element marketingu mix …………15
3. Istota kanalów dystrybucji …………20
4. Zarządzanie kanalami dystrybucji …………22
5. Uczestnicy kanalów dystrybucji – relacje ………… 27

Rozdzial II.
Dystrybucja fizyczna towarów

1. Istota i cele dystrybucji fizycznej …………29
2. Obsługa zamówien, magazynowanie, poziom zapasów, transport ………… 31
3. Handel hurtowy – istota i zalozenia …………33
4. Handel detaliczny – istota i zalozenia ………… 34

Rozdzial III.
Organizacja sytemu dystrybucji XYZ

1. Systemy dystrybucji na rynku piwa w Polsce …………36
2. System dystrybucji XYZ ………… 37
3. Dystrybucja w strategii rozwoju XYZ ………… 40
4. Uczestnicy kanalów dystrybucji XYZ………… 41

Rozdzial IV.
Obsługa klienta w róznych typach kanalów dystrybucji – wyniki badan wewnetrznych

1. Istota obslugi klienta …………42
2. Podstawy informacyjne i metody monitorowania poziomu zadowolenia uczestników kanalów z dostarczanej obslugi………… 46
3. Cykliczne badania zadowolenia klienta ………… 47

Zakończenie …………52
Spis rysunków………… 54
Bibliografia ………… 55

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony