Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spółdzielni ‚Samopomoc chłopska’ w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojęcie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5
2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9
3. Płaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11
4. Modele zarządzania potencjałem ludzkim………..19


Rozdział II
Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki.

1. Planowanie jako etap wstępny naboru pracowników………..26
2. Rodzaje naboru pracowników………..30
3. Metody rekrutacji wewnętrznej………..36
4. Metody rekrutacji zewnętrznej………..38
5. Efektywność narzędzi rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej………..44


Rozdział III
Dobór kandydatów na pracowników.

1. Pojęcie i strategie selekcji………..46
2. Czynniki wpływające na wybór metody selekcji………..49
3. Procedura selekcji kandydatów do firmy………..51
4. Assessment Center (Centrum Oceny) jako nowoczesna metoda selekcji………..59


Rozdział IV
Nabór i dobór pracowników w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w XYZ.

1. Charakterystyka badanej firmy………..64
2. Model polityki personalnej.
3. Analiza rekrutacji i selekcji pracowników w firmie G.S. „S.Ch.”………..68


Zakończenie………..72
Bibliografia………..74
Spis tabel………..77
Spis rysunków………..78
Aneks………..79

Oceń