Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.43/5 (23)

6 grudnia 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Istota Fuzji i przejęć
      1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć
1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć
1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć
1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć

Rozdział II
Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć
      2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć
2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć
2.3.Aspekty rachunkowe w procesach fuzji i przejęć
2.4.Aspekty podatkowe w procesach fuzji i przejęć

Rozdział III
Etapy, modele, dokumentacja w procesach fuzji i przejęć
      3.1.Etapy procesu akwizycyjnego
3.2.Modele transakcji fuzji i przejęć oraz sposoby ich finansowania
3.3.Wybrane dokumenty transakcyjne w procesach fuzji i przejęć

Rozdział IV
Sposoby analizy i wyceny wykorzystywane w fuzjach i przejęciach
      4.1.Analiza due dilligence w procesach fuzji i przejęć
4.2.Analiza synergii i powiązań w procesach fuzji i przejęć
4.3.Analiza strategiczna i finansowa przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć
4.3.1. Analiza wskaźnikowa
4.4. Procedura oraz wybrane metody wyceny w procesach fuzji i przejęć
4.4.1. Procedura wyceny przedsiębiorstw w fuzjach i przejęciach
4.4.2. Metody wyceny przedsiębiorstw
4.4.2.1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
4.4.2.2. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
4.4.2.3. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

Rozdział V
Proces przejęcia i jego wpływ na kondycję finansową Przedsiębiorstwa XYZ
      5.1.Proces przejęcia przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo XYZ
5.2. Ocena kondycji finansowej Przedsiębiorstwa XYZ

Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników

Oceń