Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji 4.36/5 (28)

6 grudnia 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Proces komunikacji w organizacji
      1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5
1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5
1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7
1.2. Komunikacja w organizacji……….10
1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12
1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15

Rozdział 2
Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów
      2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20
2.2.Koła jakości ……….26
2.3.Metoda QAM ……….29
2.4.Metoda „Gorącej grupy”………. ……….31

Rozdział 3
Wyniki badań empirycznych
      3.1. Charakterystyka próby respondentów……….34
3.2.Wyniki i wnioski badań………. ……….34

Zakończenie……….46
Bibliografia……….47
Spis rysunków……….48
Spis tabel……….49
Załączniki……….50

Oceń