Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ 4.42/5 (24)

6 grudnia 2017 0 Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania
      1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5
1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10
1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15
1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21

Rozdział II
Charakterystyka badanego podmiotu
      2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25
2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30
2.3 Budżet gminy ………..33
2.4 Specyfika kondycji finansowej w gminie ………..37

Rozdział III
Analiza kondycji finansowej gminy xyz w latach 2013-2015
      3.1 Dochody i wydatki gminy……….. 41
3.2 Wskaźniki budżetowe ………..47
3.3 Wskaźniki na mieszkańca ………..51
3.4 Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych ………..54

Rozdział IV
Podsumowanie i wnioski z analizy kondycji finansowej
      4.1 Realność planowania budżetu gminy……….. 58
4.2 Gmina XYZ na tle wybranych gmin……….. 62
4.3 Wnioski z analizy kondycji finansowej gminy ………..66
4.4 Propozycje poprawy kondycji finansowej……….. 70

Zakończenie ………..74
Bibliografia……….. 76
Spis tabel i rysunków……….. 82

Oceń