Wychowanie naturalne Marii Montessori a rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp.

Rozdzial 1
Maria Montessori jej dzialalnosc pedagogiczna.

1.1 Krótki zyciorys Marii Montessori.
1.2 Dziecko w ujęciu Marii Montessori.
1.3 M. Montessori i edukacja wyzwalajaca.
1.4 Przygotowanie otoczenia dla optymalnego rozwoju.


Rozdzial 2
Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym.

2.1 Rozwój fizyczny dziecka.
2.2 Rozwój psychiczny dziecka.
2.3 Rozwój emocjonalny dziecka.


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Cel i przedmiot badan.
3.2 Metody badawcze.
3.3 Problemy i hipotezy badawcze.
3.4 Organizacja i teren badan wlasnych.


Rozdzial 4
Wyniki badan wlasnych.

4.1 Analiza wyników badan wlasnych.
4.2 Podsumowanie wyników badan wlasnych.


Wnioski plynace z badan wlasnych.
Zakończenie.
Bibliografia.
Aneks
1. Wzór kwestionariusz ankiety dla rodziców.
2. Wzór kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.
3. Wykaz tabel.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>