Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Rola i znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej………4

Rozdzial II.
Analiza dynamiki i struktury składników bilansu i rachunku wyników………7

2.1. Analiza bilansu………7
2.2. Analiza rachunków zysków i strat ………13

Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa X

3.1. Analiza rentownosci………16
3.1.1. Rentownosc sprzedazy………17
3.1.2. Rentownosc majatku (aktywów)………17
3.1.3. Rentownosc kapitalów wlasnych………19
3.1.4. Efekt dzwigni finansowej………19
3.2. Analiza plynnosci………20
3.2.1. Statyczna analiza plynnosci finansowej………20
3.2.2. Dynamiczna analiza plynnosci finansowej………22
3.2.3. Ocena kapitału obrotowego netto………23
3.3. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa………24
3.4. Analiza poziomu zadluzenia………27

Zakończenie………29
Spis literatury………31
Spis wykresów………32
Spis tabel………32
Zalaczniki………34

Uwaga: Praca badawacza, bez przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>