Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota i metody analizy finansowej

1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5
1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12
1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17


Rozdzial II
Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych

2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25
2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych do analizy……… 27
2.2.1. Bilans ………27
2.2.2. Rachunek zysków i strat ………32
2.2.3. Przeplywy pieniezne ………36
2.2.4. Informacja dodatkowa ………38
2.2.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………40
2.3. Istota wskaznikowej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………42
2.3.1. Rentownosc i istota jej pomiaru……… 42
2.3.2. Znaczenie plynnosci i jej pomiar……… 44
2.3.3. Metody oceny sprawnosci działania ……… 46


Rozdzial III
Wskaznikowa ocena kondycji finansowej grupy Polskie Górnictwo Naftowe i GAzownictwo S.A. w latach 2008-2011

3.1. Charakterystyka Grupy PGNiG S.A. ………48
3.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu PGNiG S.A. w latach 2008-2011 ………54
3.3. Analiza sytuacji Grupy PGNiG S.A. w latach 2008-2011 w zakresię rentownosci, plynnosci i sprawnosci działania ……… 62
3.3.1. Ocena rentownosci ………62
3.3.2. Analiza w zakresię plynnosci finansowej Grupy PGNiG S.A. w latach 2008-2011 ………63
3.3.3. Analiza sprawnosci działania Grupy PGNiG S.A. w latach 2008-2011……… 65


Zakończenie ………68
Bibliografia……… 70
Spis rysunków i tabel ………73


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>