Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota i metody analizy finansowej

1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5
1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12
1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17


Rozdzial II
Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych

2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25
2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych do analizy……… 27
2.2.1. Bilans ………27
2.2.2. Rachunek zysków i strat ………32
2.2.3. Przeplywy pieniezne ………36
2.2.4. Informacja dodatkowa ………38
2.2.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………40
2.3. Istota wskaznikowej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………42
2.3.1. Rentownosc i istota jej pomiaru……… 42
2.3.2. Znaczenie plynnosci i jej pomiar……… 44
2.3.3. Metody oceny sprawnosci działania ……… 46


Rozdzial III
Wskaznikowa ocena kondycji finansowej grupy Polskie Górnictwo Naftowe i GAzownictwo S.A. w latach 2008-2011

3.1. Charakterystyka Grupy PGNiG S.A. ………48
3.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu PGNiG S.A. w latach 2008-2011 ………54
3.3. Analiza sytuacji Grupy PGNiG S.A. w latach 2008-2011 w zakresię rentownosci, plynnosci i sprawnosci działania ……… 62
3.3.1. Ocena rentownosci ………62
3.3.2. Analiza w zakresię plynnosci finansowej Grupy PGNiG S.A. w latach 2008-2011 ………63
3.3.3. Analiza sprawnosci działania Grupy PGNiG S.A. w latach 2008-2011……… 65


Zakończenie ………68
Bibliografia……… 70
Spis rysunków i tabel ………73Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)