Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka. 4.4/5 (121)

23 października 2015 2 Przez administrator

Okres wczesnej edukacji dziecka, jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania do dorosłego życia. Właśnie wtedy dziecko socjalizuje się z otoczeniem, uczy się nawiązywać kontakty z obcymi osobami i wykształca w sobie przydatne w przyszłości nawyki. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym to poważne zagadnienie, któremu przygląda się wielu znakomitych psychologów, badaczy, socjologów i naukowców. Również każdy rodzic nie powinien obojętnie obok tego przechodzić, pamiętając że jego zaangażowanie w rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, może mieć wielki wpływ na przyszłe życie dziecka. Praca licencjacka opisująca rozwój dziecka w wieku przedszkolnym praca licencjacka to starannie przygotowane kompendium wiedzy, kompleksowo poruszające najważniejsze aspekty związane z tym zagadnieniem. Pisane z wielkim poszanowaniem tematu prace licencjackie, pozwalają jeszcze lepiej poznać czym jest i jak przebiega rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w warunkach środowiskowych naszego kraju. Nie pozostawaj obojętny wobec tego, co oddziałuje na twoje dziecko. Praca licencjacka pozwala ci się dowiedzieć, jak wzbogacać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, aby uczynić ten etap jego życia jeszcze bardziej wartościowym.


Wstęp……….3

Rozdział I
Przedszkole jako placówka wychowawczo – opiekuńcza

1.1. Rola i zadania współczesnego przedszkola polskiego………. 5
1.2. Funkcje placówki przedszkolnej………. 7
1.3. Przedszkole w krajach Unii Europejskiej………. 11


Rozdział II
Działalność wychowawczo – dydaktyczna przedszkola

2.1. Proces wychowania w przedszkolu ……….23
2.2. Stymulowanie rozwoju dziecka w placówce………. 25
2.3. Cele kształcenia i wychowania w przedszkolu ……….31
2.4. Metody i zasady pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela………. 35
2.5. Współpraca z rodzicami ……….42


Rozdział III
Organizacja i formy pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu

3.1. Organizacja przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu………. 47
3.2. Formy pracy i ich rodzaje………. 52
3.3. Gotowość szkolna dziecka 6 – letniego ……….54


Posumowanie i wnioski……….. 57
Bibliografia……….. 59

Oceń