Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka.


Wstęp……….3

Rozdział I
Przedszkole jako placówka wychowawczo – opiekuńcza

1.1. Rola i zadania współczesnego przedszkola polskiego………. 5
1.2. Funkcje placówki przedszkolnej………. 7
1.3. Przedszkole w krajach Unii Europejskiej………. 11


Rozdział II
Działalność wychowawczo – dydaktyczna przedszkola

2.1. Proces wychowania w przedszkolu ……….12
2.2. Stymulowanie rozwoju dziecka w placówce………. 13
2.3. Cele kształcenia i wychowania w przedszkolu ……….15
2.4. Metody i zasady pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela………. 16
2.5. Współpraca z rodzicami ……….18


Rozdział III
Organizacja i formy pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu

3.1. Organizacja przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu………. 20
3.2. Formy pracy i ich rodzaje………. 22
3.3. Gotowość szkolna dziecka 6 – letniego ……….24


Posumowanie i wnioski……….. 25
Bibliografia……….. 28

 

 

 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.