Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011 4.44/5 (41)Wstęp……….5

Rozdzial I
Metodyczne podstawy analizy finansowej

1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7
1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13
1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14
1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywów środków pienieznych………. 33


Rozdzial II
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej spólki

2.1. Analiza wstepna ……….40
2.1.1. Analiza pionowa ……….40
2.1.2. Analiza pozioma ……….43
2.2. Analiza wskaznikowa ……….45
2.2.1. Wskazniki plynnosci ……….45
2.2.2. Analiza zadluzenia ……….49
2.2.3. Wskazniki rentownosci ……….53
2.2.4. Analiza sprawnosci działania firmy ……….61
2.3. Analiza rachunku zysków i strat ……….65


Rozdzial III
Charakterystyka grupy PKN OLREN

3.1. Historia ORLENU ……….68
3.2. Podstawowa dzialalnosc ……….72
3.3. Struktura organizacyjna ……….74
3.4. Strategia Grupy ORLEN ……….78


Rozdzial IV
Analiza sytuacji majatkowej polskiego koncernu naftowego orlen w latach 2007-2011

4.1. Ocena sytuacji majatkowej Grupy PKN ORLEN ……….80
4.2. Wstępna ocena rachunku zysków i strat Grupy PKN ORLEN ……….89
4.3. Analiza rachunku z przeplywów środków pienieznych Grupy PKN ORLEN ……….94
4.4. Wskazniki plynnosci Grupy PKN ORLEN ……….97
4.5. Wskazniki rentownosci Grupy PKN ORLEN ……….100
4.6. Wskazniki zadłużenia Grupy PKN ORLEN ……….102
4.7. Wskazniki sprawnosci działania Grupy PKN ORLEN ……….104


Podsumowanie ……….106
Bibliografia ……….109

Oceń