Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008 4.41/5 (39)

10 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I.
Charakterystyka miasta XYZ………6

1.1 Podstawowe informacje
1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ
1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi


Rozdział II.
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15

2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej
2.2 Uwarunkowania ekonomiczne
2.3 Organizacja i obowiazki zarzadu w wspólnotach mieszkaniowych
2.4 Zobowiazania finansowe najemcy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z tytułu najmu lokalu


Rozdział III.
Analiza sytuacji majatkowej i finansowej wspólnot mieszkaniowych w XYZ………30

3.1. Analiza bilansu i rachunku zysków i strat
3.1.1. Struktura i dynamika bilansu
3.1.2. Struktura i dynamika rachunku zysków i strat
3.2. Analiza sprawozdania z przeplywu środków pienieznych
3.3. Analiza wskaznikowa
3.3.1. Wskazniki plynnosci finansowej
3.3.2. Wskazniki wspomagania finansowego
3.3.3. Wskazniki rentownosci
3.4 Analiza wielkosci i dynamiki majatku


Zakończenie………66
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunku
Spis zalaczników

Oceń