Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota i przedmiot analizy finansowej

1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5
1.2. Metody analizy finansowej ………..11
1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17


Rozdzial II
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna

2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21
2.2. Analiza rachunku zysków i strat ………..31
2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………..36
2.4. Analiza modelu Du Ponta………..41


Rozdzial III
Istota analizy wskaznikowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza rentownosci………..44
3.2. Analiza plynnosci………..46
3.3. Analiza obrotowosci………..48
3.4. Analiza zadluzenia………..50
3.5. Analiza wartosci rynkowej………..52


Rozdzial IV
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………..54
4.2. Ocena sprawozdania finansowego………..55
4.3. Analiza Du Ponta………..59
4.4. Analiza wskaznikowa………..62
4.5. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..68


Zakończenie ………..69
Literatura………..70
Źródła internetowe………..71
Spis Tabel………..71
Spis Rysunków………..72
Spis Wykresów………..72