Niepowodzenia szkolne dzieci w klasię trzeciej w opinii rodziców i uczniów klasy czwartej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Niepowodzenia szkolne wśród uczniów szkól podstawowych.

1.1.Pojecie niepowodzen szkolnych i ich klasyfikacja………..5
1.2.Przyczyny i rodzaje niepowodzen szkolnych………..8
1.2.1. Spoleczno-ekonomiczne przyczyny niepowodzen………..9
1.2.2Biopsychiczne przyczyny niepowodzen………..10
1.2.3.Pedagogiczne przyczyny niepowodzen szkolnych………..12
1.3. Skutki niepowodzen szkolnych………..13

Rozdzial II .
Podstawy metodologiczne badan.

2.1.Przedmiot, cele i typ badan………..16
2.2.Problemy i hipotezy badawcze………..18
2.3.Zmienne i ich wskazniki………..23
2.4.Metody i narzedzia badawcze………..25
2.5.Organizacja i przebieg badan………..27

Rozdzial III. Prezentacja i analiza wyników badan.

3.1.Charakterystyka terenu badan………..28
3.2.Charakterystyka badanych dzieci………..28
3.3. Opinie rodziców dotyczace niepowodzen szkolnych dzieci………..30
3.4. Opinie uczniów klasy trzeciej………..36
3.5. Opinie uczniów klasy czwartej……….. 39

Podsumowanie i wnioski………..45
Bibliografia………..47
Zalaczniki………..49


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>