Kategoria Podatki

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

Wstęp……….
3

Rozdzial I
System podatkowy w Polsce……… 4

1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………
4
1.2. Rodzaje podatków………
6
1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….
22


Rozdzial II
Podatek VAT……… 25

2.1. Geneza podatku VAT……….
25
2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………
28
...

Czytaj więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy………
4

1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4
1.2. Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….
11
1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej……….
20


Rozdzial II.
Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym……….
25

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 25
2.2. Organizacja przedsiębiorstwa……… 30
2.3. Charakterystyka finansowa firmy……… 33


Rozdzial III.
Podatki obciazajace przedsiebiorstwo sektora panstwowego
na przykładzie XYZ………47

3.1. Obecny system podatkowy w Polsce…. 47
3.2. Podatki majatkowe…. 49
3.2.1...

Czytaj więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.


Wstęp………9

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy
………11

1.1 Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11
1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18
1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa
panstwowego………21


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26

2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26
2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29


Rozdzial III
Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora panstwowego na przykładzie XYZ………37

3.1 Ogólne zagadnienia podatkowe………37
3.2 Elementy techniki podatkowej………38
3...

Czytaj więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka umowy leasingu

1.1. Istota leasingu i zarys historyczny
1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu
1.3. Podstawowe rodzaje leasingu
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny
1.3.2. Leasing bezposredni i posredni
1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy
1.3.4. Leasing tenecyjny
1.3.5. Leasing zwrotny
1.3.6. Leasing lombardowy
1.3.7. Leasing norweski
1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych
1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy
1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów
1.3.11. Leasing miedzynarodowy
1.3.12. Clifing
1.3.13. Leasing pracowniczy


Rozdzial 2
Leasing jako umowa prawa cyw...

Czytaj więcej

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota, pojecie i rodzaje podatków………5

1.1. Poczatki podatków w panstwie polskim………5

1.2. Zmiany systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku………11

1.3. Wspólczesne pojecie podatku i jego cechy………14

1.4 Funkcje i cele podatków………16

1.5 Zasady podatkowe………18

1.6. Klasyfikacja podatków………20


Rozdzial II
Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegajacych opodatkowaniu………23

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania………23

2.2. Obowiazek opodatkowania podatkiem dochodowym………25

2.3. Źródła przychodów………27

2.4. Koszty uzyskania przychodów………35


Rozdzial III
Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania………44

3.1...

Czytaj więcej

Ewidencja podatku od towarów i usług za pomoca kas fiskalnych


Rozdzial I
Funkcjonowanie podatku VAT w Poslce

1. Istota i geneza podatku od towarów i uslug………3
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania………8
3. Zwolnienie z podatku VAT………12
4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu………17
5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku od towarów i uslug………20


Rozdzial II
Dokumentowanie i ewidencjonowanie obrotu oraz zasady rozliczania podatku VAT

1. Dokumenty stanowiace podstawe rozliczenia podatku od towarów i uslug………25
2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT………31
3. Metody rozliczania podatku naliczonego i naleznego………32


Rozdzial III
Podatek VAT a obowiazki posatkinków w zakresię instalacji kas fiskalny...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i uslug

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej

1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6
1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków posrednich w krajach UE……….14


Rozdzial 2.
Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług

2.1. Zakres opodatkowania……….20
2.1.1. Zakres przedmiotowy……….20
2.1.2 Zakres podmiotowy……….22
2.2 Powstanie obowiazku podatkowego……….25
2.3 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe……….26
2.3.1 Zwolnienia przedmiotowe……….26
2.3.2 Zwolnienia podmiotowe……….29
2.4 Podstawa opodatkowania……….33
2.5 Stawki podatku……….35
2.6 Ewidencja VAT……….37


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie polskiego podatku VAT w praktyce

3.1. Rozliczanie podatku VAT obrót krajowy……….41
...

Czytaj więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego


Wstęp………..6

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9

1. Pojecie procesu kontroli
2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym
3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym
4. Podstawy prawne procedur kontrolnych
5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32

1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace
3. Podmioty podlegajace czynnosciom sprawdzajacym
4. Czynnosci sprawdzajace przeprowadzane pod katem formalnym
5...

Czytaj więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego w świetle procesu harmonizacji w Unii Europejskiej


Rozdzial I
Istota akcyzy jako podatku pośredniego

1.1. Cechy podatków posrednich……….4
1.1.1. Podmiot ekonomiczny i podmiot prawny……….4
1.1.2. Przerzucalnosc……….5
1.1.3. Akcyza – podatek posredni czy konsumpcyjny……….8
1.2. Zalety i wady podatku akcyzowego……….8
1.2.1. Wydajnosc……….9
1.2.2. Latwosc poboru……….12
1.2.3. Oddzialywanie psychologiczne na podatnika……….14
1.2.4. Alokacja zasobów……….16
1.2.5. Generowanie inflacji……….20
1.2.6. Moralnoc podatkowa……….21
1.2.7. Stosunek do zasady sprawiedliwosci podatkowej……….23
1.3. Uzasadnienie funkcjonowania podatku akcyzowego……….26
1.3.1. Zastepowanie dawnych oplat monopolowych……….26
1.3.2...

Czytaj więcej

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa


Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3
2. Zasady polityki budżetowej……….10
3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23
4. Wydatki budżetu państwa……….33
5. Deficyt budżetowy……….38


Rozdzial 2
Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych

1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44
3. Karta podatkowa i podatek ryczaltowy………..66
3.1. Karta podatkowa………..66
3.2. Ryczalt ewidencjonowany………..79


Rozdzial 3.
Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych

Podsumowanie……….104
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Podatek od darowizny


Rozdzial I
Istota i ewolucja opodatkowania darowizn

1.1. Charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn ……… 3
1.2. Ewolucja konstrukcji podatku od darowizn w prawie polskim ……… 6


Rozdzial II
Zakres podmiotowy podatku od darowizn

2.1. Podatnicy ……… 16
2.2. Grupy podatkowe ……… 22


Rozdzial III
Zakres przedmiotowy podatku od darowizn

3.1. Darowizna jako przedmiot opodatkowania ……… 24
3.2. Wylaczenia darowizn z opodatkowania ……… 38
3.3. Zwolnienia przedmiotowe ……… 38


Rozdzial IV
Powstanie obowiazku podatkowego i jego skutki

4.1. Powstanie obowiazku podatkowego ……… 45
4.2. Obowiazki podatników i platników ……… 47
4.3. Wymiar podatku ……… 50


Rozdzial V
Wysokosc poda...

Czytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I
Podatek dochodowy od osób fizycznych ………..5

1.1 Geneza i pojecie podatku
1.2 Definicja systemu podatkowego
1.3 System podatkowy w Polsce i klasyfikacja podatków
1.4 Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych………..21

2.1 Obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.2 Przedmiot podatku


Rozdzial III
Technika poboru podatku dochodowego od osób fizycznych……….. 26

3.1 Podstawa opodatkowania
3.2 Skala podatkowa


Rozdzial IV
Ulgi podatkowe jako element konstrukcji podatku dochodowego od fizycznych………..30

4.1 Definicje wstepne
4...

Czytaj więcej

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5
1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9
1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12
2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15
2.1. Samorzad terytorialny ……… 15
2.2. Władze gminy ……… 18
2.3. Zadania gminy ……… 22
2.4. Budżet gminy ……… 24


Rozdzial II
Dochody niepodatkowe gmin.

1. Ogólna charakterystyka dochodów ……… 26
2. Dochody z majatku gminy ……… 30
3. Subwencje ogólne ……… 31
4. Dotacje celowe ……… 36
5. Przychody zwrotne ……… 37


Rozdzial III
Dochody podatkowe gmin.

1...

Czytaj więcej

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa

1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5
2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12
3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15
4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47
5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57


Rozdzial II
Obciazenia finansowe przedsiebiorstw

1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83
1.1...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i usług w świetle polskich i unijnych uregulowan prawnych

Wstęp ………3

Rozdzial I
Prawna charakterystyka podatku od towarów i usług

1.1. Przeslanki wprowadzenia podatku od towarów i uslug………4
1.2. Istota i zakres podmiotowy podatku od to warów i
usług ……….. 9
1.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i
usług ………. 16
1.4. Stawki i zwolnienia od opodatkowania podatkiem
vat ……….20
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem vat ……..30


Rozdzial II
Obszary działalności jednostek dotycza...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich