Kategoria Podatki

Polityka podatkowa w zakresię podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Podstawy i rozwój systemu opodatkowania dochodów podmiotów gospodarczych

1.1 Zasady budowy systemu podatkowego
1.2 Kryteria opodatkowania dochodów


Rozdzial II
Podmiot i przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podstawa i wymiar podatku

2.1 Podmiot podatku
2.2 Przedmiot podatku
2.3 Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
2.4 Ewidencja podatkowa
2.5 Koszty uzyskania przychodu
2.5.1 Zakres kosztów uzyskania przychodów
2.5.2 Koszty nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu
2.6 Stawki podatku i kwota podatku
2.7. Rok podatkowy i pobór podatku


Rozdzial III
Optymalizacja podatkowa

3.1...

Czytaj więcej

Podatek akcyzowy w obrocie towarami na terenie Unii Europejskiej


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Regulacje prawne dotyczace podatku akcyzowego

1.1. Charakterystyka podatków posrednich……… 5
1.2. Regulacje unijne dotyczace podatku akcyzowego……… 8
1.3. Przepisy prawne RP dotyczace podatku akcyzowego ………9


Rozdzial 2.
Obrót towarami akcyzy zharmonizowanej

2.1. Towary akcyzowe zharmonizowane w UE……… 12
2.2. Dostawa i nabycie towarów akcyzowych………13
2.2.1. Dokumentowanie obrotu w ramach Unii Europejskiej wyrobami akcyzowymi……… 16
2.2.2. Zwolnienia z podatku akcyzowego ………20
2.3. Formy realizacji podatku akcyzowego ………25
2.3.1. Obrót towarami na zawieszonym poborze akcyzy……… 29
2.3.2...

Czytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym na podstawie podmiotów podleglych Izbie Skarbowej w XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Podatek dochodowy i jego struktura

1.1.Rys historyczny
1.1.1.Powstanie i ksztaltowanie się podatku dochodowego na swiecie
1.1.2.Historia podatków w Polsce
1.2.Struktura podatku dochodowego od osób fizycznych
1.2.1.Skala podatkowa
1.2.2.Uproszczone formy opodatkowania
1.2.2.1.Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych
1.2.2.2.Karta podatkowa
1.2.2.3.Opodatkowanie ryczaltowe osób duchownych
1.3.Struktura podatku dochodowego od osób prawnych
1.3.1.Podmiot opodatkowania
1.3.2.Przedmiot opodatkowania


Rozdzial II
Ulgi w polskim podatku dochodowym

2.1...

Czytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.Wstęp…….. 3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa W Polsce

1.1 Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw…….. 5
1.2 Rola i stan sektora MSP w gospodarce ……..9
1.2.1 Udział małych i srednich przedsiebiorstw w wytwarzaniu PKB ……..11
1.2.2 MSP a rynek pracy…….. 13
1.3 Bariery rozwoju sektora MSP ……..14
1.4 Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych…….. 18
1.4.1 Funkcje podatków ……..19
1.4.2 Obciazenia podatkowe ……..21


Rozdzial II
Formy opodatkowania dochodów małych i srednich podmiotów gospodarczych

2.1 Czynniki wpływajace na wybór formy opodatkowania ……..22
2...

Czytaj więcej

Perspektywy podatku liniowego w Polsce


Wstęp ………4

Rozdzial I
Pojecie podatku i jego klasyfikacja

1.1.Pojecie i geneza podatku……… 7
1.2. Funkcje, zasady oraz elementy techniki podatkowej ………10
1.3. Klasyfikacja podatków ………17
1.4. System podatkowy w Polsce……… 27

Rozdzial II
Formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.1. Działalność gospodarcza w rozumieniu podatku PIT………. 39
2.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych ………43
2.3. Zryczaltowane formy opodatkowania………. 44
2.3.1. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych………. 44
2.3.2. Karta podatkowa ………49

Rozdzial III
Charakterystyka podatku liniowego

3.1. Geneza podatku liniowego………. 55
3.2...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i usług zródlem dochodów budżetu państwa.

Wstęp.

Rozdzial I.
Istota systemu podatkowego.

1.1 Definicje dotyczace podatków…………5
1.2 Ewolucja polskiego systemu podatkowego…………9
1.3 Istota, źródła i funkcje podatków…………15


Rozdzial II.
Podatek VAT.

2.1 Istota, cechy i rodzaje podatków obrotowych…………21
2.2 Podatek VAT- wiadomosci ogólne…………23
2.3 Przedmiot i podmiot opodatkowania VAT………23
2.4 Metody i formy rozliczeń podatku od towarów i uslug…………38


Rozdzial III.
Podatek VAT w dochodach budżetu.

3.1 Analiza podatków w dochodach budżetowych…………44
3.2 Dochody z tytułu podatku od towarów i usług Polsce i krajach Unii Europejskiej…………53
3...

Czytaj więcej

Egzekucja administracyjna podatków lokalnych, na przykładzie Gminy XYZ


Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Egzekucja administracyjna zobowiazan

1.1 Daniny publiczne – przymusowe swiadczenie pieniezne………… 4
1.2 Odpowiedzialnosc za regulacje zobowiazan- podatnik, platnik, inkasent oraz odpowiedzialnosc osób trzecich………… 6
1.3 Rozliczenia podatkowe – terminy, platnosci, zobowiazany, zaleglosci, odsetki za zwloke………… 9
1.4 Organy podatkowe i miejsce organów egzekucyjnych …………10

Rozdzial 2.
Egzekucja zaleglych zobowiazan podatkowych

2.1 Zakres przedmiotowy egzekucji …………14
2.2.Uprawnienia organów egzekucyjnych………… 15
2.3.Postepowanie upominawcze 16
2.4.Tytul wykonawczy …………16
2...

Czytaj więcej

Znaczenie podatków i oplat lokalnych w strukturach dochodów Miasta i Gminy XYZ.

Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Istota i cechy samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego ………..4
1.2. Zarys historyczny rozwoju samorządu terytorialnego na ziemiach Polskich do roku 1990……….. 8
1.3. Ewolucja polskiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010 ………..13
1.4. Problematyka nadzoru panstwowego nad samorzadem terytorialnym ………..17


Rozdzial 2.
Podatki i opłaty lokalne na tle budżetu gmin.

2.1. Procedura budżetowa w gminie ………..22
2.2. Zakres zadan wykonywanych przez gminy w Polsce……….. 26
2.3. Ewolucja dochodów gmin w Polsce……….. 30
2.4...

Czytaj więcej

Opodatkowanie zysków przedsiebiorstw na tle międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego


Wstęp.

Rozdzial I
Pojecie przedsiębiorstwa i jego zysków na tle miedzynarodowego i unijnego prawa podatkowego

1.1. Pojecie przedsiębiorstwa w prawie miedzynarodowym………… 6
1.1.1. Pojecie przedsiębiorstwa w Konwencji Modelowej OECD………… 6
1.1.2. Pojecie przedsiębiorstwa w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polske …………13
1.2. Pojecie przedsiębiorstwa w prawie unijnym …………19
1.3. Zyski przedsiębiorstwa………… 22
1.3.1. Zyski przedsiębiorstwa w prawie miedzynarodowym…………22
1.3.2. Zyski przedsiębiorstwa w prawie unijnym …………25


Rozdzial II
Opodatkowanie zysków przedsiebiorstw na tle konwencji modelowej ...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym


Wstęp

Rozdzial 1.
System podatkowy

1.1. Pojecie i istota podatku
1.2. Rodzaje podatków
1.3. Pojecie i istota systemu podatkowego
1.4. Źródła prawa podatkowego


Rozdzial II.
Charakterystyka podatku VAT

2.1. Pojecie i istota podatku VAT
2.2. Elementy zmienne podatku VAT
2.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
2.2.2. Podstawa opodatkowania
2.2.3. Obowiazek podatkowy
2.3. Stawki podatku VAT
2.4. Sposób zaplaty podatku
2.5. Zmiany w podatku VAT w ostatnich latach


Rozdzial III.
Rozliczanie podatku VAT z urzedem skarbowym

3.1. Zasady ewidencji podatku VAT
3.2. Zasady rozliczenia podatku VAT z Urzedem Skarbowym.


Zakończenie
Bibliografia
A...

Czytaj więcej

Istota i pojecie podatku.


Wstęp.

Rozdzial I.
Istota i pojecie podatku.

1.1. Definicja, cechy i konstrukcja podatku.
1.2. Funkcje i klasyfikacja podatków.
1.3. System podatkowy w Polsce.
1.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
1.3.2. Zryczaltowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne.
1.3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych.
1.3.4. Podatek od towarów i usług VAT.
1.3.5. Podatek akcyzowy.
1.3.6. Podatek od gier.
1.3.7. Podatki i opłaty lokalne.
1.3.8. Podatek od spadków i darowizn.
1.3.9. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.
1.3.10. Podatek rolny.
1.3.11. Podatek lesny.
1.3.12. Podatek tonazowy.
1.4...

Czytaj więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiebiorstw.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Elementy i metody ustalania wyniku finansowego

1.1 Wynik finansowy w prawie podatkowym i bilansowym………. 3
1.2 Elementy wyniku finansowego ……….9
1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego ……….15
1.4 Koszty i przychody jako kategoria wyniku finansowego ……….23


Rozdzial II
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

2.1 System podatkowy ……….31
2.2 Pojecie, konstrukcja i funkcje podatków ……….40
2.2.1 Podmioty podatku ……….40
2.2.2 Przedmioty podatku ……….41
2.2.3 Stawka podatkowa i skale podatkowe………. 43
2.2.4 Zwyzki podatkowe ……….46
2.2.5 Odroczony podatek dochodowy………. 46
2...

Czytaj więcej

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat


Wykaz skrótów………. 5

Wstęp ……….6

Rozdzial 1.
Dywidendy i polityka ich wyplat

1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10
1.2. Rodzaje dywidend ……….13
1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15
1.4. Modele wyplat dywidend ……….16


Rozdzial 2.
Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki

2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20
2.2. Inwestycje i finansowanie dostepne dla spólki………. 21
2.3. Efekt klienteli i wartość informacyjna dywidend ……….22
2.4. Wpływ polityki dywidend na wartość spólki………. 26


Rozdzial 3.
Opodatkowanie dywidend

3.1. Ogólne zasady opodatkowania wyplat dywidend ……….29
3...

Czytaj więcej

Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym w handlu zagranicznym (na przykładzie olejów opalowych)


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka podatku akcyzowego

1.1. Pojecie, istota, podmiot oraz przedmiot podatku akcyzowego
1.2. Podstawa opodatkowania i powstanie obowiazku podatkowego
1.3. Rodzaje stawek podatku akcyzowego, zwolnienia od zaplaty podatku akcyzowego
1.4. Podatek akcyzowy w prawodawstwie Unii Europejskiej


Rozdzial II.
Import i eksport wyrobów akcyzowych

2.1. Import towarów akcyzowych
2.1.1. Zasady naliczania i poboru podatku akcyzowego przy imporcie
2.1.2. Import towarów akcyzowych a sklady celne
2.1.3. Zwolnienie z podatku akcyzowego przy imporcie
2.2. Eksport towarów akcyzowych
2.2.1...

Czytaj więcej

Zwolnienia i ulgi w podatku od spadków i darowizn


Wstęp

Rozdzial I.
Konstrukcja podatku od spadków i darowizn

Rozdzial II.
Pojecie zwolnien i ulg

Rozdzial III.
Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

1. Uwagi ogólne
2. Zwolnienia przedmiotowe
2.1. Zwolnienia dotyczace gospodarstw rolnych
2.2. Zwolnienia dotyczace nieruchomosci
2.3. Zwolnienia majace za przedmiot pieniadze
2.4. Zwolnienia z rekompensat
3. Zwolnienia podmiotowe
3.1. Zakres podmiotowy zwolnienia
3.2. Przeslanki nabycia zwolnien


Rozdzial IV.
Ulgi w podatku od spadkowi darowizn

1. Uwagi ogólne
1.1. Istota i cel ulgi mieszkaniowej
1.2. Zakres podmiotowy ulgi mieszkaniowej
1.3...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp.

Rozdzial I
Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej.

1.1 Pojecie i klasyfikacja podatku.
1.2 Konstrukcja podatku.
1.3 Zasady podatkowe.
1.4 Funkcje podatku.


Rozdzial II
Rodzaje podatków w polskim systemie podatkowy.

2.1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych.
2.1.1 Przedmiot podatku.
2.1.2 Podmiot podatku.
2.1.3 Stawki i skale podatkowe.
2.2.Formy ewidencji opodatkowania pozarolniczej dzialalnooci gospodarczej
2.2.1 Zasady ogólne.
2.2.2 Ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych.
2.2.3 Karta podatkowa.


Rozdzial III
Optymalizacja wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osó...

Czytaj więcej

Przychody z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Wprowadzenie…………4

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne.

1.1. Pojecie działalności gospodarczej…………6
1.2. Pojecie przychodu…………11
1.3. Pojecie podatku dochodowego od osób fizycznych…………16

Rozdzial 2.
Rodzaje zródel przychodów…………22

Rozdzial 3.
Specyfikacja przychodów z działalności gospodarczej…………36

Rozdzial 4.
Zwolnienia przedmiotowe zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza…………54

Zakończenie…………77
Literatura wykorzystana w pracy……….82
Spis aktów prawnych……….86
Orzecznictwo…………88
Źródła internetowe…………90
Spis rysunków…………91
Spis tabel…………92


 
Czytaj więcej

Konstytucyjne zasady prawa podatkowego

Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienia wprowadzajace
1. Konstytucja jako źródłoprawa podatkowego
2. Zasada prawa podatkowego – pojecie i klasyfikacja


Rozdzial II.

Zasada powszechnosci opodatkowania (art. 84)


Rozdzial III
.
Zasada ustawowego okreslania elementów konstrukcyjnych podatku (art. 217)


Rozdzial IV.

Zasada ograniczonego wladztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego (art. 168)


Wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo


 
Czytaj więcej

Zobowiazania podatkowe


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Obowiazek podatkowy i zobowiazanie podatkowe

1. Pojecie obowiazku podatkowego………..6
2. Pojecie zobowiazania podatkowego………..8
3. Powstawanie zobowiazan podatkowych………..9
4. Przedawnienie obowiazku podatkowego………..13


Rozdzial II.
Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych

1. Istota oraz cel wykonania zabezpieczen zobowiazan podatkowych………..16
2. Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia zobowiazan podatkowych………..20
3. Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia zobowiazan podatkowych………..25
4. Zabezpieczenie na majatku podatnika przed terminem platnosci………..31


Rozdzial III.
Efektywne sposby wygasniecia zobo...

Czytaj więcej

Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I
Ogólna Charakterystyka podatku od towarów i uslug, jego dokumentacja i rozliczenia

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku………. 7
1.2. Istota i funkcje podatku od towarów i uslug ……….14
1.3. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT………. 23


Rozdzial II
Funkcjonowanie podatku VAT

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT………. 25
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego ……….28
2.3. Prawa i obowiazki podatnika………. 31
2.4. Zwolnienia podatkowe ……….33
2.4.1 Zwolnienie podmiotowe ……….33
2.4.2. Zwolnienie przedmiotowe ……….36
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT………...

Czytaj więcej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Wstęp………..2

Rozdzial I
Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej……….. 4
1.2. Ewidencja działalności gospodarczej………..6
1.3. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej………..10
1.4. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………..15


Rozdzial II
Formy opodatkowania dochodu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

2.1. Opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych……….. 20
2.2. Liniowy charakter podatku dochodowego od osób fizycznych ………..24
2.3...

Czytaj więcej

Podatek rolny jako źródłodochodu na przykładzie gminy XYZ

Wstęp

Rozdzial I
Zakres dzialan samorządu terytorialnego

1.1.Rola samorządu terytorialnego
1.2.Gmina jako wspólnota samorzadowa
1.3.Zakres zadan Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.4.Rola dochodu Gminy


Rozdzial II
Systematyka podatków

2.1.Pojecie,elementy konstrukcji podatku
2.2.Zasady oraz funkcje podatków
2.3.Podatek rolny jako rola dochodu Gminy


Rozdzial III
Charakterystyka

3.1.Obowiazek podatkowy
3.2.Zasady ustalania podatków
3.3.Podatnicy
3.4.Ustalanie podstawy podatku
3.5.Ulgi i zwolnienia podatkowe


Rozdzial IV
Analiza podatku rolnego Gminy XYZ

4.1.Charakterystyka Gminy XYZ
4.2.Dochody budżetu Gminy XYZ
4...

Czytaj więcej

Wybór formy opodatkowania przez malego przedsiebiorce i zwiazane z nia ewidencje rachunkowe na przykładzie P.H.U. &220;Filar&221; w 2012 roku


Wstęp.

Rozdzial I.
Podstawy prawne zalozenia działalności gospodarczej w Polsce.

1.1. Podjecie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne…….. 5
1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej…….. 7
1.2.1. Działalność jednoosobowa osoby fizycznej ……..8
1.2.2. Spólki osobowe ……..9
1.2.3. Spólki kapitalowe……..17
1.3. Zarys systemu podatkowego w Polsce…….. 22
1.4. Male i srednie przedsiębiorstwa – charakterystyka ……..24

Rozdzial II.
Dostepne formy opodatkowania małych przedsiebiorstw i zwiazane z nimi ewidencje.

2.1. Ogólne zasady opodatkowania……..28
2.1.1...

Czytaj więcej

Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa


Spis tresci…………. 2
Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Elementy teorii podatku

1.1. Pojecie, cechy i funkcje podatku………… 5
1.2. Elementy techniki podatkowej …………9
1.3. Zasady podatkowe …………16
1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków …………20


Rozdzial 2.
Charakterystyka obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia

2.1. Pojecie spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia i obowiazki ewidencyjne………… 31
2.2. Podatki bezpośrednie obciazajace koszty i wynik finansowy…………. 45
2.3. Podatki pośrednie – znaczenie w działalności firmy…………. 53


Rozdzial 3.
Analiza obciazen podatkowych Spólki XYZ…………. 57

3.1...

Czytaj więcej

Obciazenia podatkowe w spółce z o.o.

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Spólka z o.o. jako podmiot działalności gospodarczej.

1.1. Pojecie i rodzaje spólek……….. 5
1.2. Istota i zasady funkcjonowania spółki z o.o………… 10
1.3. Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia a inne formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 22


Rozdzial 2.
Obciazenia fiskalne spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia.

2.1. Pojecie, funkcje i rodzaje podatków………… 27
2.2. Obciazenia podatkowe dochodu spółki z o.o………… 38
2.3. Inne obciazenia podatkowe spółki z o.o………… 41


Rozdzial 3.
Obciazenia podatkowe Spólki XYZ

3.1. Charakterystyka badanego podmiotu……….. 44
3.2...

Czytaj więcej

Opodatkowanie podatkiem VAT usług transportowych i spedycyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa Speed.Wstęp……….4

Rozdzial I
Podatek VAT w systemie podatkowym w Polsce

1. Geneza podatku od towarów i usług ……….6
2. Zasady i istota podatku VAT ……….8
3. Metody rozliczania podatku VAT ……….13
4. Prawa i obowiazki podatnika podatku od towarów i usług ……….15


Rozdzial II
Uslugi transportowe i spedycyjne a podatek VAT

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w zakresię opodatkowania podatkiem VAT………. 21
2. Swiadczenie usług transportowych i spedycyjnych w obrocie krajowym ……….29
3. Zasady rozliczania importu i eksportu usług transportowych ……….31
4...

Czytaj więcej

Podatek VAT w Polsce


Wstęp

Rozdzial I
VAT w systemie podatkowym w Polsce

1.1 Pojecie podatków
1.2 Geneza VAT
1.3 Dostosowanie Polski do unijnych przepisów o VAT
1.4 Istota i zasady VAT.


Rozdzial II
Prawna konstrukcja VAT

2.1 Przedmiotowy zakres opodatkowania
2.2 Podmiotowy zakres opodatkowania
2.3 Stawki podatku i podstawy opodatkowania
2.4 Metody rozliczania VAT.


Rozdzial III
Zasady rozliczania VAT na przykładzie firmy handlowej

3.1 Obowiazki ewidencyjne podatnika, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
3.2 Deklaracje podatkowe jako podstawa rozliczania VAT
3.3 Dokumentacja i ewidencjonowanie VAT na przykładzie.


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Publicznoprawne dochody wlasne.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka podatku

1.1. Dochody publiczne……… 4
1.2. Pojecie i cechy podatku………6
1.3. Charakterystyka zasad podatkowych……… 9
1.4. Funkcje podatków ………12
1.5. Elementy konstrukcji podatku……… 12
1.6. Klasyfikacja podatków……… 15


Rozdzial 2.
Podatki samorządowe

2.1. Podatki regulowane ustawa o podatkach i oplatach lokalnych ………18
2.2.podatki lokalne regulowane innymi ustawami……… 24
2.3. Oplaty lokalne o stawkach uchwalanych przez gmine ………33
2.4. Oplaty lokalne o stawkach nie uchwalanych przez gmine……… 36


Rozdzial 3.
Analiza dochodów z podatków i oplat lokalnych budżetu miasta dabrowa górnicza w latach 2...

Czytaj więcej

Ulgi i zwolnienia o charakterze ogólnym w zakresię platnosci podatku dochodowego od osób fizycznych


Wstęp.

Rozdzial 1
1.1.Geneza i pojecia podatku

1.2.Elementy konstrukcji podatków
1.3.Funkcje i klasyfikacja podatków
1.4.System podatkowy w Polsce
1.5.Zasady podatkowe

Rozdzial 2
2.1.Podmiot opodatkowania

2.2.Przedmiot opodatkowania
2.3.Podstawa opodatkowania
2.4.Stawki i skala podatkowa
2.5.Technika poboru podatku

Rozdzial 3
3.1.Zwolnienia od podatku

3.2.Ulgi odliczane od dochodu
3.3.Odliczenia od podatku


Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej a rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Wstęp………..2

Rozdzial 1
Pojecie i charakterystyka działalności gospodarczej

1.1. Charakterystyka działalności gospodarczej……….. 3
1.2. Formy działalności gospodarczej………… 7
1.3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz male i srednie przedsiębiorstwa……….. 16

Rozdzial 2
Ogólne zasady opodatkowania

2.1. Pojecie podatku dochodowego i jego charakterystyka……….. 22
2.2. Podatek liniowy……….. 24
2.3. Skala progresywna 18% i 32%………… 27

Rozdzial 3
Uproszczone formy opodatkowania

3.1. Karta podatkowa ………..29
3.2. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych………… 36
3.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………… 45

Podsumowanie……….. 5
Bibliografia…...

Czytaj więcej

Obrona w postepowaniu karnym.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie obrony w procesię karnym

§1. Pojecie obrony w procesię karnym ………8
§2. Obrona w znaczeniu materialnym ………10
§3. Obrona w znaczeniu formalnym……… 12
§4. Obrona obligatoryjna i fakultatywna ………14


Rozdzial II.
Stanowisko prawne obroncy

§1. Nawiazanie obrony obligatoryjnej……… 18
§1.1 Nawiazanie stosunku obronczego na mocy umowy……… 19
§1.2 Nawiazanie stosunku obronczego na mocy zarzadzenia lub postanowienia……… 23
§1.3 Odmowa podjecia się obrony ………27
§2. Rozwiazanie stosunku obronczego……… 28
§3. Przymus adwokacko-radcowski……… 37
§ 4. Status obroncy w postepowaniu karnym ………43


Rozdzial III.
Obrona obl...

Czytaj więcej

Przestepstwo zgwalcenia.


Wstęp

Rozdzial I
Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci w Kodeksię karnym

Rozdzial II
Uwagi dotyczace przestępstwa zgwalcenia – w ujęciu historycznym

Rozdzial III
Typ podstawowy przestępstwa zgwalcenia z art. 197 § 1 k.k.

3.1. Przedmiot ochrony
3.2. Strona przedmiotowa
3.3. Podmiot
3.4. Strona podmiotowa


Rozdzial IV
Zgwalcenie stypizowane w art. 197 § 2 k.k

Rozdzial V
Typy kwalifikowane zgwalcenia.

5.2. Zgwalcenie ze szczególnym okrucienstwem
5.3. Zgwalcenie zbiorowe


Rozdzial VI
Zagrozenie kara i środkami karnymi oraz tryb scigania

Rozdzial VII
Formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa zgwalcenia

7.1...

Czytaj więcej

Prywatny detektyw i jego umocowanie w prawie polskim


Wstęp

Rozdzial I
Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych

Rozdzial II
Charakterystyka usług detektywistycznych

Rozdzial III
Prawa i obowiazki detektywa

3.1. Etyka zawodowa
3.2. Uprawnienia detektywa
3.2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych
3.2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych
3.2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa
3.3. Obowiazki detektywa.


Rozdzial IV
Wymagania kwalifikacyjne detektywów

Rozdzial V
Ustawa o uslugach detektywistycznych w perspektywie Integracji Polski z Unia Europejska

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Skarga konstytucyjna w polskim porzadku prawnym


Geneza skargi konstytucyjnej w polskim porzadku prawnym

Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej
Zakres przedmiotowy skargi konstytucyjnej
Procesowy charakter skargi konstytucyjnej
Postepowanie w sprawie skargi konstytucyjnej
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy.

1.1. Informacje ogólne…………5
1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9
1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13
1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25


Rozdzial II.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy.

2.1. Etapy prania brudnych pieniedzy…………41
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania…………44
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania…………50
2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji…………52


Rozdzial III.
Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy podejmowane przez instytucje finansowe.

Czytaj więcej

Formy podatków od darowizn i spadków.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Teoria podatku

1.1. Pojecie i cechy podatku ……….5
1.2. Elementy konstrukcji podatku………. 10
1.3. Funkcje i cele podatków ……….17
1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków………. 21


Rozdzial II
Podatek od spadków i darowizn

2.1. Charakterystyka podatku ……….26
2.2. Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn………. 28
2.3. Podatnicy podatku od spadków i darowizn ……….33
2.4. Obowiazek opodatkowania………. 33
2.5. Podstawa opodatkowania ……….37
2.6. Wysokosc podatku i podzial nabywców na grupy podatkowe………. 38
2.7. Decyzja w sprawie wymiaru podatku od spadków i darowizn………. 39


Rozdzial III
Ustawowe okreslenie przedmiotu...

Czytaj więcej

Podatek bankowy.

Wstęp………… 3

Rozdzial I
Kapital przedsiębiorstwa bankowego i drogi jego powiekszania (wzrostu)

1.1 Rola kapitalów w działalności banków………… 9
1.1.1 Znaczenie kapitału wlasnego …………9
1.1.2 Znaczenie kapitału obcego …………12
1.2. Rynek kapitalowy jako źródłokapitału banków w Polsce………… 14
1.3. Działalność depozytowa banków………… 22
1.4. Wzrost kapitału wlasnego poprzez zatrzymanie zysku………… 26


Rozdzial II
System opodatkowania banków w Polsce

2.1. Podatek dochodowy jako glówne obciazenie fiskalne …………38
2.2. Podatek od nieruchomosci jako podatek lokalny …………40
2.3. Parapodatki obciazajace banki…………42
2.3.1...

Czytaj więcej

Handel ludzmi.

Wstęp

Rozdzial 1
Handel ludzmi – wprowadzenie w problematyke

1.1. Pojecie handlu ludzmi
1.2. Formy handlu ludzmi
1.2.1. Zjawisko handlu dziecmi
1.2.2. Zjawisko handlu narzadami
1.2.3. Zjawisko handlu kobietami
1.2.4. Zjawisko handlu tania sila robocza
1.2.5. Zjawisko handlu ludzmi, a przemyt migrantów

Rozdzial 2.
Metody i instytucje zwalczajace proceder handlu ludzmi

2.1. ONZ – perspektywa zwalczania handlu ludzmi
2.2. Rady Europy i walka z handel ludzmi
2.3. Unia Europejska – przeciwko zjawisku handlu ludzmi
2.4. Instrumenty instytucjonalne
2.4.1. Frontex
2.5. Programy finansowe

Rozdzial 3.
Formy przeciwdziałania handlu ludzm...

Czytaj więcej

Podatki od gruntów rolnych i lesnych w Powiecie Szamotulskim.

Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Podatek i prawo podatkowe

1.1. Historia podatków ……….. 6
1.2. Prawo podatkowe ……….. 7
1.3. Charakterystyka podatków ……….. 8
1.4. Rodzaje podatków ……….. 12
1.5. Funkcje podatków ……….. 15


Rozdzial 2
Podatek rolny i lesny

2.1. Charakterystyka podatku rolnego ……….. 18
2.1.1. Przedmiot opodatkowania ……….. 21
2.1.2. Podmiot opodatkowania ……….. 22
2.1.3. Czynnosci i dokumenty zwiazane z podatkiem rolnym ……….. 23
2.1.4. Terminy i sposoby platnosci podatku rolnego ……….. 24
2.1.5. Stawki podatku rolnego ……….. 28
2.1.6. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym ……….. 29
2.2. Charakterystyka podatku lesnego ……….. 34
2.2.1...

Czytaj więcej

Ryczalt podatkowy.


Wstęp………… 2

Rozdzial I
Ogólne pojecie podatku

1.1. Definicja podatku …………4
1.2. Konstrukcja podatku …………9
1.3. Zasady podatków …………14
1.4. Funkcje podatków …………17
1.5. Pojecie systemu podatkowego i klasyfikacja podatków …………18

Rozdzial II
Konstrukcja ryczaltu od przychodu ewidencjonowanego

2.1. Zakres przedmiotowy ryczaltu …………23
2.2. Zakres podmiotowy ryczaltu………… 25
2.3. Warunki oplacania ryczaltu od przychodu oraz obowiazki platnika………… 28
2.4. Stawki ryczaltu od przychodu ewidencjonowanego………… 34
2.5. Utrata prawa do opodatkowania ryczaltem …………38

Rozdzial III
Konstrukcja karty podatkowej, zryczaltowany podatek dochody od pr...

Czytaj więcej

Metody rozliczeń podatkowych w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp………5

Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej.

1. Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce………7
2. Pojecie i rozwój mikroprzedsiebiorstw………14
3. Formy organizacyjno – prawne w Polsce i ich wpływ na wybór formy opodatkowania………17

Rozdzial II
Karta podatkowa.

1. Zakres opodatkowania karta podatkowa i warunki korzystania z niej………24
2. Obowiazki ewidencyjne………26
3. Zasady ustalania podatku dochodowego………27

Rozdzial III
Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych.

1. Stawki podatkowe………30
2. Zakres ewidencji przychodów………34
3...

Czytaj więcej

Zarzadcza rola wyboru formy opodatkowania małych przedsiebiorstw w Polsce na przykładzie wybranej firmy.


Wstęp

Rozdzial 1.
System podatkowy w Polsce

1.1. Pojecie podatku i systemu podatkowego
1.1.1. Klasyfikacja podatków
1.1.2. Funkcje podatków
1.1.3. Zasady podatkowe
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
1.2.1. Ogólna charakterystyka podatku
1.2.2. Skala i stawki podatkowe
1.2.3. Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe jako mechanizm funkcjonowania gospodarki
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.3.1. Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.2. Charakter i podzial zwolnien podatkowych


Rozdzial 2.
Podatki a przedsiebiorczosc

2.1. Ulgi i odliczenia w podatkach dochodowych
2.2...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wstęp……….. 6

Rozdzial 1
Pojecie i cechy podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.1 Pojecie ustawowe ………..8
1.2 Funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych……….. 10
1.3 Cechy podatku dochodowego od osób fizycznych ………..11
1.4 Wlasciwosc miejscowa……….. 13
1.5 Istota podatku dochodowego od osób fizycznych ………..13


Rozdzial 2
Podmiot i przedmiot opodatkowania

2.1 Źródła przychodów ………..15
2.1.1 Przychody z innych zródel ………..16
2.2 Koszty uzyskania przychodu ………..16
2.3 Strata ………..18
2.4 Nadplata……….. 19
2.5 Zwrot ………..20


Rozdzial 3
Zobowiazanie podatkowe a obowiazek podatkowy.

3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie podatku VAT.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Teoria podatku

1.1. Pojecie i cechy podatku………. 5
1.2. Elementy konstrukcji podatk………. 8
1.3. Zasady podatku………. 10
1.4. Rodzaje podatków ……….14
1.5. Funkcje podatku………. 18
1.6. Zmiany w systemie podatkowym w Polsce………. 20


Rozdzial II
Funkcjonowanie podatku VAT

2.1. Istota i zasady podatku VAT………. 23
2.2. Elementy konstrukcji podatku VAT………. 27
2.2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania………. 27
2.2.2. Podstawa opodatkowania………. 33
2.2.3. Stawki podatku VAT ……….34
2.2.4. Zwolnienia w podatku VAT………. 39
2.3. Prawne podstawy podatku VAT………. 43
2.4. Podatek VAT jako źródłodochodu budżetu państwa ……….47
2.5...

Czytaj więcej

Uchylanie się od opodatkowania w obszarze podatku od towarów i usług w Poslce.

Wstęp………… 4

Rozdzial 1
Zjawisko uchylania się od opodatkowania w obszarze podatku od towarów i usług

1.1. Podatek od towarów i usług w Polsce – geneza i ogólne zalozenia………… 5
1.2. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania………… 8
1.3. Rozmiary naduzyc podatkowych na gruncie PTU – luka podatkowa………… 11
1.4. Glówne obszary wyludzen podatkowych w Polsce………… 16


Rozdzial 2
Przyczyny i skutki uchylania się od opodatkowania w obszarze podatku od towarów i usług

2.1. Przyczyny uchylania się od opodatkowania …………18
2.1.1. Charakter podatku od towarów i usług jako narzedzia umozliwiajacego naduzycia skarbowe…………. 18
2.1.2...

Czytaj więcej

Koszty działalności gospodarczej a wybór formy opodatkowania w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Przychody i koszty działalności gospodarczej

1.1. Formy prawne działalności gospodarczej
1.2. Źródła finansowania działalności gospodarczej
1.3. Koszty zakladania i prowadzenia działalności gospodarczej
1.4. Przychody działalności gospodarczej

Rozdzial II
Formy opodatkowania

2.1. Karta podatkowa
2.2. Ryczalt ewidencjonowany
2.3. Opodatkowanie progresywne i liniowe.

Rozdzial III
Wybór formy działalności a koszty oraz analiza kosztów i przychodów spółki lotos s.a. w latach 2010 – 2013.

3.1. Charakterystyka spółki LOTOS S.A.
3.2...

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w mieście Sopot.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Istota, rodzaje oraz podstawa prawna podatku od nieruchomosci.

1.1 Istota podatku od nieruchomosci……….4
1.2. Rodzaje podatku od nieruchomosci……….5
1.3. Podstawa prawna opodatkowania nieruchomosci……….9


Rozdzial II
Charakterystyka zasobów nieruchomosci podlegajacych opodatkowaniu w jednostce samorządu terytorialnego miasta Sopotu.

2.1. Rys historyczny miasta……….14
2.2 Charakterystyka zasobów nieruchomosci gruntowych……….16
2.3. Charakterystyka zasobów nieruchomosci budynkowych i budowli……….21


Rozdzial III
Analiza podatku od nieruchomosci Miasta Sopotu w latach 2009-2013.

3.1 Metodyka badan……….27
3...

Czytaj więcej

System podatkowy w Polsce.Wstęp ……….4

Rozdzial I
Ordynacja podatkowa.

1.Charakterystyka ogólna podatków……….6
1.1. Aspekt prawny i ekonomiczny……….6
1.2. Prawna budowa podatku……….6
1.3. Klasyfikacja podatków……….9
2. System podatkowy……….10
2.1. Ogólna charakterystyka……….10
2.2. Źródła prawa podatkowego……….11
2.3. Organy podatkowe i ich dzialalnosc……….12


Rozdzial II
Charakterystyka podatków posrednich.

1. Podatek od towarów i uslug……….16
1.1. Podatnicy VAT……….17
1.2. Czynnosci podlegajace opodatkowaniu podatkiem VAT……….18
1.3. Obowiazek podatkowy VAT……….21
1.4. Podstawa podatku od towarów i uslug……….22
1.5. Stawki podatku VAT……….23
1.6...

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w Gminie Kosakowo.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Podatek od nieruchomosci w polskim systemie podatkowym.

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..4
1.2. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania………..6
1.3. System opodatkowania nieruchomosci w Polsce………..10


Rozdzial II
Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomosci.

2.1. Podstawa opodatkowania nieruchomosci………..15
2.2. Podatnicy w podatkach od nieruchomosci………..18
2.3. Podmioty objete obowiazkiem podatkowym………..20
2.4. Powstanie, wygasniecie i zwolnienie podmiotów z obowiazku podatkowego………..22


Rozdzial III
Podatek od nieruchomosci jako element dochodów budżetowych w latach 2011-2013 w gminie Kosakowo.

3...

Czytaj więcej

Optymalizacja formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na podstawie przedsiębiorstwa usług informatycznych XYZ.

Wstęp

Rozdzial 1.
Działalność gospodarcza

1.1. Pojecie działalności gospodarczej
1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
1.3. Ewidencja działalności gospodarczej
1.4. Przychody i koszty uzyskania przychodów


Rozdzial 2.
Podatek dochodowy od osób fizycznych

2.1. Definicja systemu podatkowego
2.2. Geneza i pojecie podatku dochodowego od osób fizycznych
2.3. Funkcje i zasady podatkowe
2.4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy


Rozdzial 3.
Formy opodatkowania działalności gospodarczej

3.1. Karta podatkowa
3.2. Ryczalt ewidencjonowany
3.3. Zasady ogólne
3.4. Podatek liniowy


Rozdzial 4.
Analiza form opodatkowan...

Czytaj więcej

Ksiegowe formy rozliczenia podatkowego w sektorze mikro i małych przedsiebiorstw (na przykładzie XYZ)

Wstęp

Rozdzial 1.
Rozwój i znaczenie mikro i małych przedsiebiorstw w gospodarce Polski

1.1. Definicja i charakterystyka mikro i małych przedsiebiorstw
1.2. Mikro i male przedsiębiorstwa w gospodarce polski
1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju przedsiebiorczosci mikro i małych przedsiebiorstw


Rozdzial 2.
Koncepcja rachunkowosci oraz zasady jej prowadzenia

2.1. Informacje finansowe produktem rachunkowosci
2.2. Zakres rachunkowosci oraz przyjete zasady prowadzenia ksiag rachunkowych
2.3. Memorialowosc i kasowosc w rozliczeniach podatkowych


Rozdzial 3.
Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i prawa podatkowego

3.1...

Czytaj więcej

Rozliczenie transakcji krajowych VAT.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Podmioty podatku VAT i zakres przedmiotowy opodatkowania

1.1 Pojecie, funkcje i rola podatku VAT w systemie finansowym Panstwa………. 3
1.2 Podmioty podlegajace opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ……….6
1.3 Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT ……….13
1.3.1 Sprzedaz towarów i odplatne swiadczenie usług ……….15
1.3.2 Eksport towarów ……….17
1.3.3 Import towarów………. 20
1.3.4 Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….22
1.3.5 Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….24
1.4 Wylaczenia podatkowe ……….29


Rozdzial 2.
Nowe zasady dokumentowania i analiza podatkowa VAT

2.1 Rodzaje dokumentów ksiegowych………. 32
2...

Czytaj więcej

Istota i znaczenie fiskalne podatku od spadków i darowizn.


Wstęp.

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1. Geneza podatku od spadków i darowizn………. 3
2. Geneza podatku od spadków i darowizn w Polsce……….. 4
3. Ogólna charakterystyka opodatkowania w aktualnym stanie prawnym……….. 12
4. Podatek od spadków i darowizn jako dochód gmin w Polsce. ……….14


Rozdzial II
Przedmiot opodatkowania.

1. Tytuly nabycia rzeczy i praw majatkowych podlegajace podatkowi……….. 16
a) Nabycie tytulem spadku ……….. 16
b) Nabycie tytulem darowizny, polecenia darczyncy……….. 17
c) Nabycie tytulem zasiedzenia……….. 19
d) Nabycie tytulem nieodplatnego zniesienia wspólwlasnosci……….. 20
e) Nabycie tytulem zachowku, jezeli u...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania dostepna dla mikro, małych i srednich przedsiebiorstw oraz ich optymalny wybór na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Funkcjonowanie MSP w gospodarce polskiej

1.1 Definicja przedsiębiorstwa
1.2 Charakterystyka MSP
1.3 Podstawy prawne zalozenia działalności gospodarczej w Polsce
1.3.1 Pojecie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
1.3.2 Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
1.4 Rola MSP w polskiej gospodarce


Rozdzial 2.
Formy opodatkowania mikro i małych przedsiebiorstw

2.1 Definicja, cechy i funkcje podatku
2.2 Pojecie podatku dochodowego i źródła jego regulacji prawnych
2.3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
2.4 Podatek liniowy
2.5. Zryczaltowane formy opodatkowania
2.5.1. Karta Podatkowa
...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich