Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011 4.33/5 (39)


Wstęp………..4

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4

1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4
2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11
3. Metody analizy finansowej………..18
4. Etapy badan analitycznych………..26


Rozdzial II.
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30

1. Wstępna analiza bilansu………..30
2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32
3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34
4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..38
5. Wskazniki efektywnosci………..40
6. Wskazniki rentownosci………..43
7. Wskazniki wartosci rynkowej………..47


Rozdzial III
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa LPP………..50

1. Charakterystyka spółki LPP………..50
2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych LPP w latach 2007-2011………..51
3. Analiza rachunku zysków i strat………..57
4. Analiza wskaznikowa LPP w latach 2007-2011………..60


Zakończenie………..70
Bibliografia………..72
Spis tabel………..73
Spis wykresów………..74


Oceń