Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasię III Szkoly Podstawowej.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej.

1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6
2. Zdrowie i jego struktura……… 8
3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11
4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15
5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

1. Przedmiot i cele badan………20
2. Problemy i hipotezy badawcze………20
3. Zmienne i ich wskazniki………21
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………22
5. Próba, teren i organizacja badan………23


Rozdzial III
Niektóre uwarunkowania edukacji zdrowotnej.

1. Charakterystyka srodowiska szkolnego………24
2. Warunki materialno-programowe szkoly………25
3. Kwalifikacje nauczycieli………27
4. Zdrowotnosc uczniów………29


Zakończenie. wnioski i sugestie pedagogiczne………35
Aneks ………38
Bibliografia………42


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>