Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu.

 


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdzial III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan wlasnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2. Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.
3.3. Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli
3.4. Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu
3.5. Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu
3.6. Obserwacja dziecka 3-letniego i jego adaptacja do warunków przedszkolnych


Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>