Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu


Wstęp

Rozdział I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ….10
1.2. Definicja adaptacji ….13
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego….18
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym…24


Rozdział II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan….26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…29
2.3. Zmienne i wskaźniki…..35
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..39
2.5. Teren badan i grupa badawcza….44


Rozdział III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badań własnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli….55
3.2. Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców….63
3.3. Najczęstsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli…68
3.4. Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu…73
3.5. Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu…..88
3.6. Obserwacja dziecka 3-letniego i jego adaptacja do warunków przedszkolnych….95


Zakończenie…99
Bibliografia….102
Aneks…108

 

 

 

 Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.