Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w XYZ. 4.63/5 (38)

6 marca 2019 Off Przez administrator

Streszczenie……….4
Summary………. 5

Wstęp………. 6
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
1.1 Istota………. 8
1.2 Cele……….9
1.3 Zadania……….10

2. Motywowanie pracowników.

2.1 Pojęcie motywacji i jej rodzaje……….12
2.2 Proces i struktura motywowania……….15
2.3 Modele motywacji……….17
2.4 Wybrane teorie motywacji pracowników……….20
2.5 Sposoby motywowania do pracy……….28

3. Ogólna charakterystyka Gminnej Spółdzielni.

3.1 Rys historyczny……….30
3.2 Struktura organizacyjna……….31
3.3 Charakterystyka prowadzonych działalności……….35
3.4 System motywowania pracowników w Gminnej Spółdzielni……….36

4. Analiza systemu motywacyjnego w Gminnej Spółdzielni.

4.1 Metody i techniki badań marketingowych……….37
4.2 Projekt kwestionariusza ankiety……….39
4.3 Prezentacja wyników badań własnych……….44

Zakończenie……….57
Bibliografia……….58
Spis rysunków……….59
Spis wykresów……….60
Spis tabel……….61

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie