Kategoria Transport

Analiza rynku usług kurierskich w Polsce

Wstęp……….2

Rozdział I
Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce

1.1 Rynek usług logistycznych……….4
1.2 Charakterystyka i kryteria klasyfikacji usług kurierskich……….9
1.3 Aspekty prawne w zakresie usług kurierskich……….17

Rozdział II
Strategie działania firm kurierskich na rynku

2.1 Oczekiwania klientów a standardy obsługi……….22
2.2 Strategie marketingowe przesiębiorstw transportowych – content marketing……….26
2.3 Kategorie usług świadczonych w branży usług przewozowych……….30

Rozdział III
Ocena jakości usług kurierskich na przykladzie wybranych przedsiębiorstw branży kurierskiej

3...

Czytaj więcej

Proces magazynowania na przykładzie firmy XYZ

1.Wstęp

2.Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwie
3.Organizacja procesów magazynowych
4.Systemy informatyczne
5.Projektowanie transportu wewnetrznego
6.Wnioski
7.Zródlo


Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich